Phát hiện, loại trừ 'gương mờ' khỏi bộ máy công quyền

Phát hiện, loại trừ 'gương mờ' khỏi bộ máy công quyền

Dù đã thu được kết quả tích cực trong phòng, chống 'giặc' Covid-19 nhưng quá trình thực hiện cũng đã lộ ra...
Chiếc roi trừng phạt không… vô hình!

Chiếc roi trừng phạt không… vô hình!

Hãy nhìn mặt tích cực từ mạng xã hội

Hãy nhìn mặt tích cực từ mạng xã hội

Đại úy Công an Bến Tre nhận hối lộ: Biết luật, phạm luật...có ra khỏi ngành?

Đại úy Công an Bến Tre nhận hối lộ: Biết luật, phạm luật...có ra khỏi ngành?

Cảnh giác trước âm mưu chia rẽ lực lượng công an với nhân dân

Cảnh giác trước âm mưu chia rẽ lực lượng công an với nhân dân

Hiệu quả từ thái độ trên mạng xã hội

Hiệu quả từ thái độ trên mạng xã hội

Bài học cảnh tỉnh

Bài học cảnh tỉnh

'Mật lệnh' của cấp trên

'Mật lệnh' của cấp trên

Xuống cấp văn hóa ứng xử công cộng: 'Mầm bệnh' dễ lây lan và 'bản án' để đời

Xuống cấp văn hóa ứng xử công cộng: 'Mầm bệnh' dễ lây lan và 'bản án' để đời

Xử lý nghiêm để làm gương

Xử lý nghiêm để làm gương

Xử lý sĩ quan công an vi phạm: 1 ngày 3 quyết định hợp lòng dân

Xử lý sĩ quan công an vi phạm: 1 ngày 3 quyết định hợp lòng dân

Ứng xử xã hội cần chuẩn mực

Hạ cấp, yêu cầu ra khỏi ngành và bài học lớn về ứng xử

Hạ cấp, yêu cầu ra khỏi ngành và bài học lớn về ứng xử

Hoan nghênh Bộ Công an xử lý nghiêm khắc cán bộ sai phạm

Hoan nghênh Bộ Công an xử lý nghiêm khắc cán bộ sai phạm

Loại khỏi ngành cán bộ dính sai phạm: Ngành Công an kịp thời chấn chỉnh nghiêm

Loại khỏi ngành cán bộ dính sai phạm: Ngành Công an kịp thời chấn chỉnh nghiêm

Đại biểu Quốc hội và người dân hoan nghênh Bộ Công an đã nghiêm khắc loại khỏi ngành 3 cán bộ sai phạm

Đại biểu Quốc hội và người dân hoan nghênh Bộ Công an đã nghiêm khắc loại khỏi ngành 3 cán bộ sai phạm

Giáng cấp hàm và xuất ngũ cán bộ công an tát nhân viên bán hàng

Giáng cấp hàm và xuất ngũ cán bộ công an tát nhân viên bán hàng

Sự hi sinh của Trung úy Tân, cái kết của Đại úy Hiền và Thượng úy Việt

Sự hi sinh của Trung úy Tân, cái kết của Đại úy Hiền và Thượng úy Việt

Đại úy Lê Thị Hiền, thượng úy Nguyễn Xô Việt: Liệu còn nhân vật 'số 3'?

Đại úy Lê Thị Hiền, thượng úy Nguyễn Xô Việt: Liệu còn nhân vật 'số 3'?

Loại khỏi ngành Đại úy Lê Thị Hiền và Thượng úy Nguyễn Xô Việt là quyết định kỷ luật kịp thời

Loại khỏi ngành Đại úy Lê Thị Hiền và Thượng úy Nguyễn Xô Việt là quyết định kỷ luật kịp thời

Cán bộ công an sai phạm: Xử càng nghiêm, dân càng nể!

Cán bộ công an sai phạm: Xử càng nghiêm, dân càng nể!

Giáng cấp, cho xuất ngũ thượng úy công an ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng

Giáng cấp, cho xuất ngũ thượng úy công an ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng

Thượng úy Công an Thái Nguyên tát người bị cho xuất ngũ

Thượng úy Công an Thái Nguyên tát người bị cho xuất ngũ

Giáng cấp bậc hàm, cho xuất ngũ đối với Thượng úy ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng

Giáng cấp bậc hàm, cho xuất ngũ đối với Thượng úy ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng

Năm suy ngẫm từ ba vụ việc nóng

Năm suy ngẫm từ ba vụ việc nóng

Giáng cấp và cho xuất ngũ chiến sỹ Công an vi phạm

Giáng cấp và cho xuất ngũ chiến sỹ Công an vi phạm

Sau Đại úy 'đại náo' sân bay, Thượng úy ném xúc xích sẽ bị loại khỏi ngành

Sau Đại úy 'đại náo' sân bay, Thượng úy ném xúc xích sẽ bị loại khỏi ngành

Loại ra khỏi ngành Đại úy Lê Thị Hiền, Thượng úy Nguyễn Xô Việt: Thông điệp mạnh mẽ từ ngành công an

Loại ra khỏi ngành Đại úy Lê Thị Hiền, Thượng úy Nguyễn Xô Việt: Thông điệp mạnh mẽ từ ngành công an

Lê Thị Hiền, Nguyễn Xô Việt bị loại khỏi ngành

Lê Thị Hiền, Nguyễn Xô Việt bị loại khỏi ngành

Kết cục của Thượng úy ném xúc xích vào mặt nhân viên

Kết cục của Thượng úy ném xúc xích vào mặt nhân viên

Thượng úy công an tát nhân viên bán hàng bị cho xuất ngũ

Thượng úy công an tát nhân viên bán hàng bị cho xuất ngũ

Giáng cấp và cho xuất ngũ Thượng úy Công an tát nhân viên bán hàng

Giáng cấp và cho xuất ngũ Thượng úy Công an tát nhân viên bán hàng

Thượng úy tát nhân viên bán hàng bị cho xuất ngũ

Thượng úy tát nhân viên bán hàng bị cho xuất ngũ

Thượng úy Nguyễn Xô Việt bị đuổi khỏi ngành, CĐM 'hả lòng, hả dạ'

Thượng úy Nguyễn Xô Việt bị đuổi khỏi ngành, CĐM 'hả lòng, hả dạ'

Cho xuất ngũ, giáng cấp thượng úy công an ném xúc xích vào mặt nhân viên

Cho xuất ngũ, giáng cấp thượng úy công an ném xúc xích vào mặt nhân viên

Giáng cấp, cho xuất ngũ thượng úy công an ném xúc xích, tát nhân viên trạm dừng nghỉ

Giáng cấp, cho xuất ngũ thượng úy công an ném xúc xích, tát nhân viên trạm dừng nghỉ

Giáng cấp thượng úy Nguyễn Xô Việt, cho xuất ngũ

Giáng cấp thượng úy Nguyễn Xô Việt, cho xuất ngũ

Thượng úy công an tát nhân viên bán hàng bị giáng cấp bậc hàm và cho xuất ngũ

Thượng úy công an tát nhân viên bán hàng bị giáng cấp bậc hàm và cho xuất ngũ

Kỷ luật giáng cấp Thượng úy Nguyễn Xô Việt và yêu cầu xuất ngũ

Kỷ luật giáng cấp Thượng úy Nguyễn Xô Việt và yêu cầu xuất ngũ

Giáng cấp và cho xuất ngũ Thượng úy Nguyễn Xô Việt vì đánh nhân viên bán hàng ở Thái Nguyên

Giáng cấp và cho xuất ngũ Thượng úy Nguyễn Xô Việt vì đánh nhân viên bán hàng ở Thái Nguyên

Thượng úy công an ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng bị giáng cấp xuống Trung úy, cho xuất ngũ

Thượng úy công an ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng bị giáng cấp xuống Trung úy, cho xuất ngũ

Giáng cấp hàm, cho xuất ngũ với thượng úy ném xúc xích tát vào mặt nhân viên trạm dừng nghỉ

Giáng cấp, cho xuất ngũ thượng úy Công an tát nhân viên bán hàng

Giáng cấp, cho xuất ngũ thượng úy Công an tát nhân viên bán hàng

Giáng cấp bậc hàm, cho xuất ngũ cán bộ Công an tát nhân viên trạm dừng nghỉ

Giáng cấp bậc hàm, cho xuất ngũ cán bộ Công an tát nhân viên trạm dừng nghỉ

Giáng cấp, cho xuất ngũ Thượng úy Nguyễn Xô Việt

Giáng cấp, cho xuất ngũ Thượng úy Nguyễn Xô Việt