Tôn vinh vẻ đẹp biển, đảo quê hương

Tôn vinh vẻ đẹp biển, đảo quê hương

Sống động tác phẩm ảnh về biển, đảo Tổ quốc

Sống động tác phẩm ảnh về biển, đảo Tổ quốc

Triển lãm 'Biển, đảo quê hương': Giản dị và thiêng liêng

Triển lãm 'Biển, đảo quê hương': Giản dị và thiêng liêng

Trưng bày các tác phẩm ảnh nghệ thuật 'Biển, đảo quê hương'

Trưng bày các tác phẩm ảnh nghệ thuật 'Biển, đảo quê hương'

Trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật đề tài 'Biển, đảo quê hương'

Trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật đề tài 'Biển, đảo quê hương'

Trao giải và triển lãm ảnh nghệ thuật đề tài 'Biển đảo quê hương'

Trao giải và triển lãm ảnh nghệ thuật đề tài 'Biển đảo quê hương'

Trưng bày hơn 200 ảnh nghệ thuật ca ngợi biển, đảo Việt Nam

Trao giải và triển lãm Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài 'Biển, đảo quê hương'

20 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật 'Biển, đảo quê hương'

Trao giải và triển lãm Cuộc thi ảnh nghệ thuật 'Biển, đảo quê hương'