Khen thưởng thanh niên 23 tuổi liều mình lao xuống dòng nước xiết cứu sống 2 mẹ con

Khen thưởng thanh niên 23 tuổi liều mình lao xuống dòng nước xiết cứu sống 2 mẹ con

Nam thanh niên 'vật lộn' với dòng nước xiết cứu sống hai mẹ con

Nam thanh niên 'vật lộn' với dòng nước xiết cứu sống hai mẹ con

Tuyên dương thanh niên cứu hai mẹ con

Tuyên dương thanh niên cứu hai mẹ con

Thanh niên cứu hai mẹ con bị rơi xuống dòng nước xoáy được tặng bằng khen

Thanh niên cứu hai mẹ con bị rơi xuống dòng nước xoáy được tặng bằng khen

Tặng bằng khen cho thanh niên cứu 2 mẹ con bị đuối nước ở Quảng Nam

Tặng bằng khen cho thanh niên cứu 2 mẹ con bị đuối nước ở Quảng Nam

Tặng bằng khen cho thanh niên dũng cảm cứu 2 mẹ con bị đuối nước

Tặng bằng khen cho thanh niên dũng cảm cứu 2 mẹ con bị đuối nước

Tặng Bằng khen cho thanh niên cứu hai mẹ con bị rơi xuống dòng nước xoáy

Tặng Bằng khen cho thanh niên cứu hai mẹ con bị rơi xuống dòng nước xoáy

Thanh niên 23 tuổi lao xuống dòng nước xiết cứu sống 2 mẹ con

Thanh niên 23 tuổi lao xuống dòng nước xiết cứu sống 2 mẹ con

Khen thưởng thanh niên dũng cảm cứu 2 mẹ con bị đuối nước

Khen thưởng thanh niên dũng cảm cứu 2 mẹ con bị đuối nước

Thanh niên cứu hai mẹ con giữa dòng nước xiết

Thanh niên cứu hai mẹ con giữa dòng nước xiết

Cứu sống 2 mẹ con đuối nước

Cứu sống 2 mẹ con đuối nước

Chàng trai lao mình xuống dòng nước cứu hai mẹ con gặp nạn

Chàng trai lao mình xuống dòng nước cứu hai mẹ con gặp nạn

Quảng Nam: Kịp thời cứu sống 2 mẹ con bị rơi xuống nước

Quảng Nam: Kịp thời cứu sống 2 mẹ con bị rơi xuống nước

Nam thanh niên cứu hai mẹ con dưới dòng nước xoáy

Nam thanh niên cứu hai mẹ con dưới dòng nước xoáy

Nam thanh niên lao mình xuống dòng nước chảy xiết cứu hai mẹ con thoát chết

Nam thanh niên lao mình xuống dòng nước chảy xiết cứu hai mẹ con thoát chết

Cứu hai mẹ con bị rơi xuống dòng nước xoáy

Cứu hai mẹ con bị rơi xuống dòng nước xoáy

Cứu sống 2 mẹ con bị rơi xuống sông Thạch Bàn

Cứu sống 2 mẹ con bị rơi xuống sông Thạch Bàn

Nam thanh niên lao xuống sông cứu sống hai mẹ con

Nam thanh niên lao xuống sông cứu sống hai mẹ con

Kịp thời cứu sống 2 mẹ con bị rơi xuống dòng nước xoáy

Kịp thời cứu sống 2 mẹ con bị rơi xuống dòng nước xoáy