Ứng dụng gọi xe Go-Viet đưa vào phiên bản thử nghiệm tại TP HCM

Ứng dụng gọi xe Go-Viet đưa vào phiên bản thử nghiệm tại TP HCM

Hãng gọi xe Indonesia thử nghiệm dịch vụ tại TP HCM

Hãng gọi xe Indonesia thử nghiệm dịch vụ tại TP HCM

Startup Go-Jek vào Việt Nam, cung cấp dịch vụ đặt xe máy và giao hàng

Startup Go-Jek vào Việt Nam, cung cấp dịch vụ đặt xe máy và giao hàng

Ứng dụng đặt xe Go-Jek từ Indonesia sắp vào thị trường Việt Nam

Ứng dụng đặt xe Go-Jek từ Indonesia sắp vào thị trường Việt Nam

Ứng dụng đặt xe, giao hàng nổi tiếng Indonesia 'lấn sân' Việt trong tháng 7

Ứng dụng đặt xe, giao hàng nổi tiếng Indonesia 'lấn sân' Việt trong tháng 7

Infographic: Các hãng xe ôm công nghệ tại Việt Nam

Infographic: Các hãng xe ôm công nghệ tại Việt Nam

GO-VIET, nền tảng kết nối vận tải, giao nhận, giao đồ ăn vào thị trường Việt Nam

GO-VIET, nền tảng kết nối vận tải, giao nhận, giao đồ ăn vào thị trường Việt Nam

Go-Jek sẽ vào Việt Nam với tên Go-Viet

Go-Jek sẽ vào Việt Nam với tên Go-Viet

Go-Jek sẽ đổ bộ TP. HCM vào tháng 7 tới thông qua Go-Viet

Go-Jek sẽ đổ bộ TP. HCM vào tháng 7 tới thông qua Go-Viet

Đối thủ của Grab xác nhận hiện diện ở Việt Nam từ tháng 7

Đối thủ của Grab xác nhận hiện diện ở Việt Nam từ tháng 7

Go-Jek vào Việt Nam thông qua Go Viet, ra mắt thị trường vào tháng 7 tới

Go-Jek vào Việt Nam thông qua Go Viet, ra mắt thị trường vào tháng 7 tới

Go-Jek đầu tư vào GO-VIET cạnh tranh Grab ở Việt Nam, tháng 7 bắt đầu chạy thử

Go-Jek đầu tư vào GO-VIET cạnh tranh Grab ở Việt Nam, tháng 7 bắt đầu chạy thử