Cứu sống thuyền viên bị tai biến trên vùng biển Hoàng Sa

Cứu sống thuyền viên bị tai biến trên vùng biển Hoàng Sa

14 giờ vượt biển dữ cứu ngư dân nguy kịch trên biển

14 giờ vượt biển dữ cứu ngư dân nguy kịch trên biển

Cứu sống một ngư dân bị tai biến nặng trên biển

Cứu sống một ngư dân bị tai biến nặng trên biển

Cứu sống thuyền trưởng nguy kịch trên biển Hoàng Sa

Cứu sống thuyền trưởng nguy kịch trên biển Hoàng Sa

Khẩn trương khắc phục thiệt hại do thiên tai

Cứu thuyền trưởng bị tai biến trên biển Hoàng Sa

Cứu thuyền trưởng bị tai biến trên biển Hoàng Sa

Cứu thuyền trưởng bị liệt nửa người trên vùng biển Hoàng Sa

Cứu thuyền trưởng bị liệt nửa người trên vùng biển Hoàng Sa

Hơn 14 giờ vượt biển động, cứu ngư dân nguy kịch trên biển

Hơn 14 giờ vượt biển động, cứu ngư dân nguy kịch trên biển

14 giờ vượt sóng to gió lớn cứu thuyền trưởng bị liệt nửa người

14 giờ vượt sóng to gió lớn cứu thuyền trưởng bị liệt nửa người

Cứu thành công thuyền viên bị nạn trên biển

Cứu thành công thuyền viên bị nạn trên biển

Cứu nạn kịp thời ngư dân bị bệnh trên biển

Cứu nạn kịp thời ngư dân bị bệnh trên biển

30 giờ vượt sóng cứu ngư dân gặp nạn trên ngư trường Hoàng Sa

30 giờ vượt sóng cứu ngư dân gặp nạn trên ngư trường Hoàng Sa

Vượt 300 hải lý cứu thuyền trưởng liệt người ở Hoàng Sa

Vượt 300 hải lý cứu thuyền trưởng liệt người ở Hoàng Sa

Vượt gần 300 hải lý cứu nạn thuyền viên bị liệt nửa người

Vượt gần 300 hải lý cứu nạn thuyền viên bị liệt nửa người

Đưa ngư dân nghi bị tai biến trên vùng biển Hoàng Sa về bờ điều trị

Đưa ngư dân nghi bị tai biến trên vùng biển Hoàng Sa về bờ điều trị

Cứu nạn thuyền trưởng tàu đánh cá bị liệt nửa người khi đi biển

Cứu nạn thuyền trưởng tàu đánh cá bị liệt nửa người khi đi biển

Cứu kịp thời thuyền viên bị tai biến trên biển

Điều tàu SAR 412 ra biển Hoàng Sa cứu ngư dân bị tai biến

Điều tàu SAR 412 ra biển Hoàng Sa cứu ngư dân bị tai biến

14 tiếng xuyên đêm trên biển động mạnh cứu thuyền trưởng bị tai biến

14 tiếng xuyên đêm trên biển động mạnh cứu thuyền trưởng bị tai biến