HĐND TP.HCM miễn nhiệm, bầu nhiều chức danh

HĐND TP.HCM miễn nhiệm, bầu nhiều chức danh

HĐND TP Hồ Chí Minh kiện toàn công tác nhân sự chuyên trách

HĐND TP Hồ Chí Minh kiện toàn công tác nhân sự chuyên trách

Hội đồng Nhân dân TP.HCM kiện toàn công tác nhân sự khóa IX

Hội đồng Nhân dân TP.HCM kiện toàn công tác nhân sự khóa IX

HĐND TP HCM công bố hàng loạt nhân sự mới

HĐND TP HCM công bố hàng loạt nhân sự mới

HĐND TPHCM họp bất thường về công tác nhân sự

HĐND TPHCM họp bất thường về công tác nhân sự

TP.HCM bầu bổ sung lãnh đạo các ban HĐND, Ủy viên UBND

TP.HCM bầu bổ sung lãnh đạo các ban HĐND, Ủy viên UBND

ACF: Hàng giả hàng nhái ngày càng khó phát hiện

ACF: Hàng giả hàng nhái ngày càng khó phát hiện