Hé lộ thư tuyệt mệnh Phó giám đốc bệnh viện huyện để lại trước khi tử vong trong tư thế treo cổ

Hé lộ thư tuyệt mệnh Phó giám đốc bệnh viện huyện để lại trước khi tử vong trong tư thế treo cổ

Phó giám đốc bệnh viện chết trong tư thế treo cổ để lại thư tuyệt mệnh xin lỗi người thân

Phó giám đốc bệnh viện chết trong tư thế treo cổ để lại thư tuyệt mệnh xin lỗi người thân

Hai bức thư tuyệt mệnh và ẩn ức đằng sau cái chết của Phó giám đốc bệnh viện

Hai bức thư tuyệt mệnh và ẩn ức đằng sau cái chết của Phó giám đốc bệnh viện

Dòng chữ bên ngoài thư tuyệt mệnh của Phó GĐ bệnh viện

Dòng chữ bên ngoài thư tuyệt mệnh của Phó GĐ bệnh viện

Phó giám đốc Bệnh viện tự vẫn tại nhà riêng

Phó giám đốc Bệnh viện tự vẫn tại nhà riêng

Phó Giám đốc bệnh viện huyện tử vong tại nhà riêng trong tư thế treo cổ

Phó Giám đốc bệnh viện huyện tử vong tại nhà riêng trong tư thế treo cổ

Phó giám đốc bệnh viện huyện tử vong trong tư thế treo cổ, tìm thấy lá thư để lại

Phó giám đốc bệnh viện huyện tử vong trong tư thế treo cổ, tìm thấy lá thư để lại

Một Phó giám đốc bệnh viện chết trong tư thế treo cổ

Một Phó giám đốc bệnh viện chết trong tư thế treo cổ

Phó giám đốc bệnh viện huyện ở Hà Tĩnh tử vong trong tư thế treo cổ

Phó giám đốc bệnh viện huyện ở Hà Tĩnh tử vong trong tư thế treo cổ

Vụ phó giám đốc bệnh viện treo cổ tại nhà riêng: Lá thư tuyệt mệnh viết gì?

Vụ phó giám đốc bệnh viện treo cổ tại nhà riêng: Lá thư tuyệt mệnh viết gì?