Điều động, bổ nhiệm nhân sự TP.HCM và 5 tỉnh

Điều động, bổ nhiệm nhân sự TP.HCM và 5 tỉnh

Chủ tịch UBND quận 8 Trần Quang Thảo nhận nhiệm vụ mới

Chủ tịch UBND quận 8 Trần Quang Thảo nhận nhiệm vụ mới

Nhân sự mới TP.HCM

Nhân sự mới TP.HCM

UBND TP HCM điều động nhân sự lãnh đạo

UBND TP HCM điều động nhân sự lãnh đạo

Chủ tịch UBND quận 8 nhận nhiệm vụ mới

Chủ tịch UBND quận 8 nhận nhiệm vụ mới

Ông Trần Quang Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Quận 8

Ông Trần Quang Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Quận 8

Chủ tịch UBND quận 8 Trần Quang Thảo nhận nhiệm vụ mới

Báo Nhân Dân đồng hành cùng lực lượng phòng, chống dịch

Trọn một lời thề

Thiếu bạn ghe, tàu cá nằm bờ