Giám đốc công ty tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép dưới danh nghĩa chuyên gia

Giám đốc công ty tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép dưới danh nghĩa chuyên gia

Với danh nghĩa Giám đốc Công ty TNHH Quản lý đầu tư Việt Nam Boviet, Kim Anh bảo lãnh cho người bạn tên...
Tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép dưới vỏ bọc 'chuyên gia'

Tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép dưới vỏ bọc 'chuyên gia'

Bắt một người Trung Quốc trong đường dây đưa chuyên gia 'dởm' vào Việt Nam

Bắt một người Trung Quốc trong đường dây đưa chuyên gia 'dởm' vào Việt Nam

Thêm một giám đốc bị bắt vì tiếp tay đưa chuyên gia 'dỏm' nhập cảnh trái phép

Thêm một giám đốc bị bắt vì tiếp tay đưa chuyên gia 'dỏm' nhập cảnh trái phép

Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép theo diện 'chuyên gia'

Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép theo diện 'chuyên gia'

Vụ đưa người nước ngoài nhập cảnh ở Đà Nẵng: Bắt thêm 2 đối tượng

Vụ đưa người nước ngoài nhập cảnh ở Đà Nẵng: Bắt thêm 2 đối tượng

Bắt 2 đối tượng đưa người nước ngoài mạo danh chuyên gia nhập cảnh trái phép

Bắt 2 đối tượng đưa người nước ngoài mạo danh chuyên gia nhập cảnh trái phép

Tin mới về đường dây đưa chuyên gia 'rởm' vào Đà Nẵng

Tin mới về đường dây đưa chuyên gia 'rởm' vào Đà Nẵng

Hai bị can đưa chuyên gia dỏm nhập cảnh trái phép

Hai bị can đưa chuyên gia dỏm nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng: Bắt thêm hai đối tượng trong đường dây đưa người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng: Bắt thêm hai đối tượng trong đường dây đưa người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép

Nữ nhân viên Hội người Hàn ' tiếp tay' nhập cảnh trái phép

Nữ nhân viên Hội người Hàn ' tiếp tay' nhập cảnh trái phép

Ngăn chặn hành vi nhập cảnh 'đội lốt' chuyên gia

Ngăn chặn hành vi nhập cảnh 'đội lốt' chuyên gia

Bắt thêm 2 đối tượng liên quan đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Bắt thêm 2 đối tượng liên quan đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Tổ chức, tiếp tay đưa người nhập cảnh trái phép 'đội lốt' chuyên gia bị án tù ra sao?

Tổ chức, tiếp tay đưa người nhập cảnh trái phép 'đội lốt' chuyên gia bị án tù ra sao?

Bắt giám đốc lập 2 công ty bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Bắt giám đốc lập 2 công ty bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Bắt giám đốc công ty liên quan đến các đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép Việt Nam

Bắt giám đốc công ty liên quan đến các đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép Việt Nam

Đà Nẵng: Bắt thêm 2 người trong đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng: Bắt thêm 2 người trong đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng: Bắt tạm giam giám đốc đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng: Bắt tạm giam giám đốc đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng: Bắt thêm giám đốc công ty trong đường dây người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng: Bắt thêm giám đốc công ty trong đường dây người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Bắt thêm một giám đốc giúp sức cho chuyên gia 'dỏm' nhập cảnh trái phép Việt Nam

Bắt thêm một giám đốc giúp sức cho chuyên gia 'dỏm' nhập cảnh trái phép Việt Nam

Đường dây chuyên gia 'dởm' nhập cảnh trái phép: Bắt thêm một giám đốc

Đường dây chuyên gia 'dởm' nhập cảnh trái phép: Bắt thêm một giám đốc

Bắt giám đốc lập 2 công ty bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Bắt giám đốc lập 2 công ty bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Bắt giám đốc công ty đưa 'chuyên gia dỏm' nhập cảnh trái phép

Bắt giám đốc công ty đưa 'chuyên gia dỏm' nhập cảnh trái phép

Thêm 1 giám đốc tiếp tay nhập cảnh trái phép bị bắt

Thêm 1 giám đốc tiếp tay nhập cảnh trái phép bị bắt

Người nước ngoài đội lốt chuyên gia vào Đà Nẵng để làm gì?

Người nước ngoài đội lốt chuyên gia vào Đà Nẵng để làm gì?

Lập 3 công ty đưa 'chuyên gia' nhập cảnh trái phép

Lập 3 công ty đưa 'chuyên gia' nhập cảnh trái phép

Bắt giám đốc tiếp tay 14 chuyên gia 'dởm' nhập cảnh trái phép

Bắt giám đốc tiếp tay 14 chuyên gia 'dởm' nhập cảnh trái phép

Giám đốc lập công ty tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Giám đốc lập công ty tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Bắt đối tượng bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo dạng 'chuyên gia'

Bắt đối tượng bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo dạng 'chuyên gia'

Công an Đà Nẵng bắt Giám đốc cho người nước ngoài nhập cảnh 'đội lốt chuyên gia'

Công an Đà Nẵng bắt Giám đốc cho người nước ngoài nhập cảnh 'đội lốt chuyên gia'

Đà Nẵng: Bắt đối tượng tổ chức đưa 12 người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng: Bắt đối tượng tổ chức đưa 12 người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép

Khởi tố vụ án đưa chuyên gia nước ngoài nhập cảnh trái phép

Khởi tố vụ án đưa chuyên gia nước ngoài nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng bắt tạm giam giám đốc tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng bắt tạm giam giám đốc tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Bắt đối tượng liên quan đến tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép

Bắt đối tượng liên quan đến tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép

GĐ ba công ty bảo lãnh cho người nhập cảnh trái phép

GĐ ba công ty bảo lãnh cho người nhập cảnh trái phép

Bắt Giám đốc lập nhiều doanh nghiệp để đưa 'chuyên gia' nhập cảnh trái phép

Bắt Giám đốc lập nhiều doanh nghiệp để đưa 'chuyên gia' nhập cảnh trái phép

Khởi tố bị can đưa người nhập cảnh trái phép dưới hình thức chuyên gia

Khởi tố bị can đưa người nhập cảnh trái phép dưới hình thức chuyên gia

Đà Nẵng: Bắt giám đốc công ty bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng: Bắt giám đốc công ty bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng: Bắt giám đốc đưa người nước ngoài nhập cảnh dưới mác 'chuyên gia'

Đà Nẵng: Bắt giám đốc đưa người nước ngoài nhập cảnh dưới mác 'chuyên gia'

Lập 3 công ty để bảo lãnh người nước ngoài đội lốt chuyên gia nhập cảnh trái phép

Lập 3 công ty để bảo lãnh người nước ngoài đội lốt chuyên gia nhập cảnh trái phép

'Biến' người nước ngoài thất nghiệp thành chuyên gia để nhập cảnh vào Việt Nam

'Biến' người nước ngoài thất nghiệp thành chuyên gia để nhập cảnh vào Việt Nam

Bắt giám đốc công ty ở Đà Nẵng cho người nước ngoài 'đội lốt' chuyên gia nhập cảnh trái phép

Bắt giám đốc công ty ở Đà Nẵng cho người nước ngoài 'đội lốt' chuyên gia nhập cảnh trái phép

Bắt tạm giam giám đốc đưa người nước ngoài 'đội lốt' chuyên gia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Bắt tạm giam giám đốc đưa người nước ngoài 'đội lốt' chuyên gia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Giám đốc tổ chức cho 'chuyên gia dởm' nhập cảnh như thế nào?

Giám đốc tổ chức cho 'chuyên gia dởm' nhập cảnh như thế nào?

Bắt giám đốc giúp người nước ngoài nhập cảnh trái phép đội lốt chuyên gia

Bắt giám đốc giúp người nước ngoài nhập cảnh trái phép đội lốt chuyên gia