Nam thanh niên chặn đường đâm bạn gái 18 nhát rồi tự tử bất thành

Nam thanh niên chặn đường đâm bạn gái 18 nhát rồi tự tử bất thành

Nam thanh niên đâm bạn gái nguy kịch và tự sát bất thành

Nam thanh niên đâm bạn gái nguy kịch và tự sát bất thành

Nam thanh niên đâm bạn gái nhiều nhát giữa đường rồi tự sát

Nam thanh niên đâm bạn gái nhiều nhát giữa đường rồi tự sát

Quảng Ninh: Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên đâm bạn gái gục tại chỗ

Quảng Ninh: Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên đâm bạn gái gục tại chỗ

Thanh niên Quảng Ninh đâm bạn gái nhiều nhát dao rồi tự tử bất thành

Thanh niên Quảng Ninh đâm bạn gái nhiều nhát dao rồi tự tử bất thành

Quảng Ninh: Nam thanh niên đâm bạn gái rồi tự sát bất thành

Quảng Ninh: Nam thanh niên đâm bạn gái rồi tự sát bất thành

Mâu thuẫn yêu đương, nam thanh niên đâm bạn gái rồi tự sát bất thành

Mâu thuẫn yêu đương, nam thanh niên đâm bạn gái rồi tự sát bất thành