Quan Thắng: Hậu duệ của Quan Vũ, trên tài cả Lâm Xung

Quan Thắng: Hậu duệ của Quan Vũ, trên tài cả Lâm Xung

Không bỗng dưng mà Quan Thắng - người không có nhiều tiếng tăm như các vị anh hùng Lương Sơn Bạc khác nhưng...