Đồng Lộc - Ngã ba huyền thoại

Đồng Lộc - Ngã ba huyền thoại

Sáng mãi những 'ngọn đèn' đứng gác barie Đồng Lộc

Sáng mãi những 'ngọn đèn' đứng gác barie Đồng Lộc

Huyền thoại một con đường

Huyền thoại một con đường

Trời mô xanh bằng trời Đồng Lộc

Trời mô xanh bằng trời Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc ngày ấy… bây giờ

Ngã ba Đồng Lộc ngày ấy… bây giờ

Người anh hùng hai lần làm 'lễ truy điệu sống' ở Ngã ba Đồng Lộc

Người anh hùng hai lần làm 'lễ truy điệu sống' ở Ngã ba Đồng Lộc

Dưới trời xanh Can Lộc

Dưới trời xanh Can Lộc

50 năm Ngã ba Đồng Lộc: Đổi mới trên quê hương anh hùng từng nhuốm máu và hoa!

50 năm Ngã ba Đồng Lộc: Đổi mới trên quê hương anh hùng từng nhuốm máu và hoa!

Tuổi trẻ Hà Tĩnh: Sôi nổi diễn đàn kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc

Tuổi trẻ Hà Tĩnh: Sôi nổi diễn đàn kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc

Người lính anh hùng ở Ngã ba huyền thoại

Người lính anh hùng ở Ngã ba huyền thoại

Ngã ba Đồng Lộc - máu và hoa

Ngã ba Đồng Lộc - máu và hoa