Thủ tướng kỷ luật 3 nguyên chủ tịch UBND tỉnh

Trong tuần (từ 17/6 đến 21/6), Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thi hành kỷ luật 3 nguyên Chủ tịch UBND các tỉnh: Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi.

Thủ tướng kỷ luật 4 nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với 4 nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây đã ký Công điện số 58/CĐ-TTg ngày 16/6/2024 yêu cầu tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Kỷ luật 4 cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành luật đối với 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị kỷ luật về Đảng.

Xóa tư cách của 2 cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Thủ tướng đã quyết định kỷ luật xóa tư cách chức vụ với ông Nguyễn Lương Thành và Nguyễn Tiến Nhường, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; đồng thời cảnh cáo và khiển trách 2 cựu Phó chủ tịch khác.

Thủ tướng kỷ luật 4 nguyên phó chủ tịch tỉnh Bắc Ninh

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với 4 nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Thủ tướng Chính phủ kỷ luật 4 nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành luật đối với 4 nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Kỷ luật 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh...

Kỷ luật nguyên 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký các Quyết định của Thủ tướng thi hành kỷ luật đối với nguyên 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Kỷ luật 4 nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành luật đối với 4 nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Kỷ luật 4 nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành luật đối với 4 nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành luật đối với 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Thủ tướng kỷ luật 4 nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Thủ tướng đã có quyết định kỷ luật bốn nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh là các ông Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Lương Thành, Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Hữu Thành.

Thủ tướng kỷ luật 4 nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành luật đối với 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị kỷ luật về đảng.

Thủ tướng kỷ luật 4 nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh: Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Lương Thành.

Thi hành kỷ luật 4 nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Thi hành kỷ luật 4 nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh các nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021 gồm các ông: Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Lương Thành.

Kỷ luật 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành luật đối với 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Kỷ luật 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch, nguyên chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị kỷ luật

Thủ tướng kỷ luật xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đối với ông Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh này.

Đề nghị khai trừ khỏi Đảng đối với Bí thư Lâm Đồng Trần Đức Quận

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khai trừ ra khỏi Đảng đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc.

Kỷ luật, đề nghị kỷ luật nhiều lãnh đạo cấp cao

Cùng với thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận

Bộ Chính trị thi hành kỷ luật nguyên Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Nguyên Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa bị Bộ Chính trị khiển trách.

Nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bị khiển trách

Ngày 27/1, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, trong đó, nguyên Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị Bộ Chính trị khiển trách.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ đảng 2 ông Nguyễn Nhân Chiến, Trần Đức Quận

Bộ Chính trị đã đề nghị Trung ương kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng các ông: Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến. Ban Bí thư cũng đã quyết định khai trừ đảng các ông Đỗ Thắng Hải, Hoàng Quốc Vượng, Nguyễn Tử Quỳnh…

Đề nghị kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng với bí thư, cựu bí thư hai tỉnh

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Nhân Chiến, Trần Đức Quận; đồng thời kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng nhiều cán bộ liên quan khác.

Đề nghị khai trừ Đảng Bí thư Lâm Đồng và nguyên Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khai trừ ông Nguyễn Nhân Chiến và Trần Đức Quận

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương Đảng khai trừ ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Bí thư tỉnh Bắc Ninh và ông Trần Đức Quận, Bí thư tỉnh Lâm Đồng.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Nguyễn Nhân Chiến

Ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, bị đề nghị đưa ra Trung ương kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng Bí thư Lâm Đồng Trần Đức Quận

Bộ Chính trị đã đề nghị Trung ương khai trừ Đảng Bí thư Lâm Đồng Trần Đức Quận và cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến.

Nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bị kỷ luật khiển trách

Ngày 27-1, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, trong đó có nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo 3 tỉnh

Trong các ngày 24 và 25/1, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp Kỳ thứ 36. Tại kỳ họp này Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo 3 tỉnh Bắc Ninh, Lâm Đồng, An Giang.

UBKT Trung ương đề nghị kỷ luật nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo 3 tỉnh

Trong các ngày 24 và 25/1, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương họp Kỳ thứ 36, dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo ba tỉnh Bắc Ninh, Lâm Đồng, An Giang.

UBKT Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật loạt lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và một số cá nhân.

Đề nghị kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020

Trong thông cáo kỳ họp thứ 36 phát chiều 25/1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và một số cá nhân.

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020.

Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến

Trong các ngày 24 và 25/01, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 36. Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Lâm Đồng và An Giang

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Lâm Đồng và An Giang.

Đề nghị kỷ luật loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh và nhiều cá nhân.