Hà Tĩnh triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Hà Tĩnh triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Gần 700 đại biểu là đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh Hà Tĩnh được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội...
Hà Tĩnh: Công bố danh sách 53 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX

Hà Tĩnh: Công bố danh sách 53 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX

Công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh khóa XIX

Công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh khóa XIX

Hà Tĩnh chi hơn 2 tỷ mua cặp da tặng đại biểu

Hà Tĩnh chi hơn 2 tỷ mua cặp da tặng đại biểu

Lãnh đạo Hà Tĩnh lên tiếng về việc chi hơn 2 tỷ mua cặp da phục vụ đại hội

Lãnh đạo Hà Tĩnh lên tiếng về việc chi hơn 2 tỷ mua cặp da phục vụ đại hội

Hà Tĩnh chi hơn 2 tỷ đồng mua cặp da phục vụ đại hội

Hà Tĩnh chi hơn 2 tỷ đồng mua cặp da phục vụ đại hội

Dồn sức cao nhất cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Dồn sức cao nhất cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Bám sát kết luận của Trung ương để hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bám sát kết luận của Trung ương để hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh - Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn dân

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh - Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn dân

Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX: Văn kiện xứng tầm, nhân sự chất lượng

Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX: Văn kiện xứng tầm, nhân sự chất lượng

Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Phát huy trí tuệ tập thể xây dựng Đề cương Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Phát huy trí tuệ tập thể xây dựng Đề cương Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ban bí thư Trung ương Đảng chỉ định 8 cán bộ giữ chức Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Ban bí thư Trung ương Đảng chỉ định 8 cán bộ giữ chức Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Ban Bí thư chỉ định 8 Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Bí thư chỉ định 8 Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020