Ba triều dựng nước (Ngô - Đinh - Tiền Lê) - (Tập II - Kỳ 26)

Ba triều dựng nước (Ngô - Đinh - Tiền Lê) - (Tập II - Kỳ 26)

Ba triều dựng nước (Ngô - Đinh - Tiền Lê) - (Tập II - Kỳ 25)

Ba triều dựng nước (Ngô - Đinh - Tiền Lê) - (Tập II - Kỳ 25)

Hội Gióng không còn cảnh đánh nhau cướp lộc, chém lợn Ném Thượng tiếp tục được quây kín

Hội Gióng không còn cảnh đánh nhau cướp lộc, chém lợn Ném Thượng tiếp tục được quây kín

Lễ hội ngày càng méo mó, trở thành nơi tranh đoạt

Lễ hội ngày càng méo mó, trở thành nơi tranh đoạt

Làng Ném Thượng vẫn tổ chức nghi lễ chém lợn năm Kỷ Hợi 2019 dù kín đáo hơn

Làng Ném Thượng vẫn tổ chức nghi lễ chém lợn năm Kỷ Hợi 2019 dù kín đáo hơn

Hàng trăm người dân kéo đến đình làng ở Bắc Ninh xem chém lợn

Hàng trăm người dân kéo đến đình làng ở Bắc Ninh xem chém lợn

Nghi lễ chém lợn làng Ném Thượng vẫn diễn ra kín đáo

Làng Ném Thượng có tiếp tục chém lợn trong Tết Kỷ Hợi 2019?