Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 5 tỉnh thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 5 tỉnh thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự TP Hồ Chí Minh và 4 tỉnh

Điều động, bổ nhiệm nhân sự TP Hồ Chí Minh và 4 tỉnh

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại 5 tỉnh, thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại 5 tỉnh, thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 7 tỉnh, thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 7 tỉnh, thành

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về nhân sự

TPHCM cho Chủ tịch UBND quận 11 Trần Thị Bích Liên nghỉ hưu

TPHCM cho Chủ tịch UBND quận 11 Trần Thị Bích Liên nghỉ hưu