Thông điệp sống đẹp của 2 cô giáo Ngữ văn

Thông điệp sống đẹp của 2 cô giáo Ngữ văn

Rưng rưng ở xóm trọ chân cầu…

Rưng rưng ở xóm trọ chân cầu…

'Không để ai bị bỏ lại phía sau'

'Không để ai bị bỏ lại phía sau'

Xóm chạy thận Bạch Mai: 'Chúng tôi đã được nhận được sự quan tâm rất nhiều!'

Xóm chạy thận Bạch Mai: 'Chúng tôi đã được nhận được sự quan tâm rất nhiều!'

Xóm chạy thận Bạch Mai: 'Chúng tôi đã nhận được sự quan tâm rất nhiều!'

Xóm chạy thận Bạch Mai: 'Chúng tôi đã nhận được sự quan tâm rất nhiều!'

Bắt đầu xét nghiệm COVID-19 cho 'xóm' chạy thận cạnh bệnh viện Bạch Mai

Bắt đầu xét nghiệm COVID-19 cho 'xóm' chạy thận cạnh bệnh viện Bạch Mai

Xóm chạy thận thấp thỏm, chật vật cạnh 'ổ dịch' Bạch Mai

Trả lại những thứ không phải của mình, lòng ta thanh thản (*)