Petrovietnam đối thoại các nhà thầu, đối tác dầu khí đầu năm 2019

Petrovietnam đối thoại các nhà thầu, đối tác dầu khí đầu năm 2019

PVN gặp mặt các nhà thầu, đối tác dầu khí đầu năm 2019

PVN gặp mặt các nhà thầu, đối tác dầu khí đầu năm 2019

'Ông lớn' ngành hàng hải đã giảm nợ, lỗ để hồi sinh vươn khơi ra sao?

'Ông lớn' ngành hàng hải đã giảm nợ, lỗ để hồi sinh vươn khơi ra sao?

VIMC phải hoàn thiện thủ tục chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần

VIMC phải hoàn thiện thủ tục chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần

Vinalines đi trước đón đầu, phát huy thế mạnh cảng biển

Vinalines đi trước đón đầu, phát huy thế mạnh cảng biển

Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm việc với MobiFone

Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm việc với MobiFone

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước: 'Tôi có niềm tin là MobiFone sẽ thành công trong thời gian tới'

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước: 'Tôi có niềm tin là MobiFone sẽ thành công trong thời gian tới'

Vinalines đặt mục tiêu doanh thu 12.714 tỷ đồng năm 2019

Vinalines đặt mục tiêu doanh thu 12.714 tỷ đồng năm 2019

ACV đón hành khách thứ 100 triệu qua các cảng hàng không

ACV đón hành khách thứ 100 triệu qua các cảng hàng không

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói gì khi bàn giao 6 'ông lớn' Nhà nước về Siêu Ủy ban?

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói gì khi bàn giao 6 'ông lớn' Nhà nước về Siêu Ủy ban?

Ông Hồ Sỹ Hùng được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước

Ông Hồ Sỹ Hùng được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước

'Siêu ủy ban' vừa có thêm Phó Chủ tịch

'Siêu ủy ban' vừa có thêm Phó Chủ tịch

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ tịch thứ 2 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ tịch thứ 2 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ông Hồ Sỹ Hùng giữ chức Phó Chủ tịch 'Siêu ủy ban'

Ông Hồ Sỹ Hùng giữ chức Phó Chủ tịch 'Siêu ủy ban'

Cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp làm Phó chủ tịch 'siêu ủy ban' quản lý vốn

Cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp làm Phó chủ tịch 'siêu ủy ban' quản lý vốn

Chân dung Phó Chủ tịch 'siêu ủy ban' Hồ Sỹ Hùng

Chân dung Phó Chủ tịch 'siêu ủy ban' Hồ Sỹ Hùng

Ông Hồ Sỹ Hùng giữ chức Phó chủ tịch 'siêu ủy ban'

Ông Hồ Sỹ Hùng giữ chức Phó chủ tịch 'siêu ủy ban'

'Siêu ủy ban' sẽ 'soi' tình trạng sử dụng vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp

'Siêu ủy ban' sẽ 'soi' tình trạng sử dụng vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp

Chân dung 2 lãnh đạo chưa từng có ở Việt Nam: Quyền lực triệu tỷ đồng

Chân dung 2 lãnh đạo chưa từng có ở Việt Nam: Quyền lực triệu tỷ đồng

Chân dung Phó Chủ tịch 'Siêu Ủy ban' quản lý 2,3 triệu tỷ vốn Nhà nước

Chân dung Phó Chủ tịch 'Siêu Ủy ban' quản lý 2,3 triệu tỷ vốn Nhà nước