Ứng dụng công nghệ 4.0 giải quyết vấn đề môi trường tại Việt Nam

Ứng dụng công nghệ 4.0 giải quyết vấn đề môi trường tại Việt Nam

Vừa qua, Viện Pháp tại Hà Nội (L'Espace), Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live &...
Bản đồ ô nhiễm bụi mịn ở Việt Nam

Bản đồ ô nhiễm bụi mịn ở Việt Nam

Phòng, chống ô nhiễm không khí còn gian truân bởi không thể 'bắt đúng bệnh'

Phòng, chống ô nhiễm không khí còn gian truân bởi không thể 'bắt đúng bệnh'

Hà Nội và TP.HCM mịt mù từ sáng tới trưa, chất lượng không khí rất xấu

Hà Nội và TP.HCM mịt mù từ sáng tới trưa, chất lượng không khí rất xấu

Hà Nội: Ô nhiễm không khí kéo dài ít nhất đến năm 2030

Hà Nội: Ô nhiễm không khí kéo dài ít nhất đến năm 2030

Bao giờ Hà Nội hết ô nhiễm không khí?

Bao giờ Hà Nội hết ô nhiễm không khí?

Ô nhiễm không khí Hà Nội: Những khoảng trống dữ liệu

Ô nhiễm không khí Hà Nội: Những khoảng trống dữ liệu

Thách thức trong truyền thông về ô nhiễm không khí

Thách thức trong truyền thông về ô nhiễm không khí

Ô nhiễm bụi mịn - mặt tối của hoạt động con người

Ô nhiễm bụi mịn - mặt tối của hoạt động con người

Cách ly xã hội có thật sự kéo giảm ô nhiễm không khí?

Cách ly xã hội có thật sự kéo giảm ô nhiễm không khí?

Hầu hết vùng tâm dịch COVID-19 có liên quan đến ô nhiễm không khí

Hầu hết vùng tâm dịch COVID-19 có liên quan đến ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí và tác động của Covid-19

Ô nhiễm không khí và tác động của Covid-19