Hải Phòng: Các hộ dân nuôi lợn vùng dịch nhận tiền hỗ trợ

Hải Phòng: Các hộ dân nuôi lợn vùng dịch nhận tiền hỗ trợ

Hải Phòng bắt đầu hỗ trợ nông dân bị dịch tả lợn châu Phi

Hải Phòng bắt đầu hỗ trợ nông dân bị dịch tả lợn châu Phi

Của nả đội nón ra đi cùng với dịch tả lợn châu Phi

Của nả đội nón ra đi cùng với dịch tả lợn châu Phi

Hải Phòng: Địa phương thứ 3 phát hiện dịch tả lợn châu Phi

Hải Phòng: Địa phương thứ 3 phát hiện dịch tả lợn châu Phi

Hải Phòng kiểm soát, tiêu hủy đàn lợn bị dịch tả châu Phi

Hải Phòng kiểm soát, tiêu hủy đàn lợn bị dịch tả châu Phi

Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại Hải Phòng

Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại Hải Phòng

Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại Hải Phòng

Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại Hải Phòng

Hải Phòng, địa phương thứ 3 phát hiện dịch tả lợn châu Phi

Hải Phòng, địa phương thứ 3 phát hiện dịch tả lợn châu Phi