Hải Dương: Đập gạch vào đầu hàng xóm chỉ vì cây dừa

Hải Dương: Đập gạch vào đầu hàng xóm chỉ vì cây dừa

Hải Dương: Đập gạch vào đầu hàng xóm chỉ vì cây dừa

Hải Dương: Đập gạch vào đầu hàng xóm chỉ vì cây dừa

Người phụ nữ bán thịt chó ven đường bị xe tải tông chết

Người phụ nữ bán thịt chó ven đường bị xe tải tông chết

Đang ngồi bán thịt chó, nữ tiểu thương bị xe tải tông chết

Đang ngồi bán thịt chó, nữ tiểu thương bị xe tải tông chết

Nữ tiểu thương bị ô tô tải mất lái tông tử vong

Nữ tiểu thương bị ô tô tải mất lái tông tử vong

Xe tải đâm sập sạp hàng ven đường, một phụ nữ tử vong

Xe tải đâm sập sạp hàng ven đường, một phụ nữ tử vong

Xe tải tông sập kệ bán thịt chó ven đường, chủ cửa hàng thiệt mạng

Xe tải tông sập kệ bán thịt chó ven đường, chủ cửa hàng thiệt mạng