Bảo vệ thương hiệu nông sản Đà Lạt

Bảo vệ thương hiệu nông sản Đà Lạt

Phía sau nỗi đau của nông dân khi nông sản Trung Quốc nhái nông sản Đà Lạt

Phía sau nỗi đau của nông dân khi nông sản Trung Quốc nhái nông sản Đà Lạt

Những thương hiệu Việt 'bán mình' và bị tai tiếng oan

Những thương hiệu Việt 'bán mình' và bị tai tiếng oan

Nông dân khóc trên những luống khoai

Nông dân khóc trên những luống khoai

Biến khoai tây Trung Quốc thành khoai Đà Lạt: Không có luật để xử?

Biến khoai tây Trung Quốc thành khoai Đà Lạt: Không có luật để xử?

Khoai tây, cà rốt, bắp cải Trung Quốc 'biến' thành rau củ quả Đà Lạt như thế nào?

Khoai tây, cà rốt, bắp cải Trung Quốc 'biến' thành rau củ quả Đà Lạt như thế nào?

Nông sản Trung Quốc nhái - nỗi đau của nông dân Đà Lạt

Nông sản Trung Quốc nhái - nỗi đau của nông dân Đà Lạt

Khoai tây nhập khẩu vẫn đội lốt 'hàng Đà Lạt', vì sao?

Khoai tây nhập khẩu vẫn đội lốt 'hàng Đà Lạt', vì sao?

Phát hiện thêm 1 vụ 'chế biến' khoai tây Trung Quốc thành hàng Đà Lạt

Phát hiện thêm 1 vụ 'chế biến' khoai tây Trung Quốc thành hàng Đà Lạt

Tiếp tục phát hiện khoai tây Trung Quốc trộn đất đỏ, mạo danh khoai Đà Lạt

Tiếp tục phát hiện khoai tây Trung Quốc trộn đất đỏ, mạo danh khoai Đà Lạt

Liên tiếp phát hiện khoai tây Trung Quốc giả Đà Lạt bán đại hạ giá

Liên tiếp phát hiện khoai tây Trung Quốc giả Đà Lạt bán đại hạ giá

4 tấn khoai tây Trung Quốc giả hàng Đà Lạt chuẩn bị xuất đi TP.HCM

4 tấn khoai tây Trung Quốc giả hàng Đà Lạt chuẩn bị xuất đi TP.HCM

Lại phát hiện khoai tây Trung Quốc 'nhuộm' đất đỏ Đà Lạt

Lại phát hiện khoai tây Trung Quốc 'nhuộm' đất đỏ Đà Lạt

Phát hiện thêm cơ sở biến khoai tây Trung Quốc thành hàng Đà Lạt

Phát hiện thêm cơ sở biến khoai tây Trung Quốc thành hàng Đà Lạt

Liên tiếp phát hiện các điểm hóa kiếp nông sản Trung Quốc thành Đà Lạt

Liên tiếp phát hiện các điểm hóa kiếp nông sản Trung Quốc thành Đà Lạt