Khó… đặt tên đường

Khó… đặt tên đường

Tuy đã có nhiều nỗ lực nhưng việc đặt tên đường trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc....
Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri huyện Vạn Ninh

Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri huyện Vạn Ninh

Đại biểu HĐND tỉnh: Tiếp xúc cử tri tại các địa phương

Đại biểu HĐND tỉnh: Tiếp xúc cử tri tại các địa phương

Giám sát công tác quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử - văn hóa

Giám sát công tác quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử - văn hóa

Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI

Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI

Đại biểu HĐND Khánh Hòa truy vấn về dự án nhà ở gây chết người

Đại biểu HĐND Khánh Hòa truy vấn về dự án nhà ở gây chết người

Truy đến cùng trách nhiệm Sở Xây dựng Khánh Hòa để dự án nghi sạt lở gây chết người

Long đong số phận khu 'đất vàng' bị bỏ hoang chục năm