4 kẻ đột nhập hàng chục đền chùa trộm hơn 150 triệu tiền công đức

4 kẻ đột nhập hàng chục đền chùa trộm hơn 150 triệu tiền công đức

Hai cặp đôi đi xe máy từ Nam ra Bắc để… trộm tiền công đức

Hai cặp đôi đi xe máy từ Nam ra Bắc để… trộm tiền công đức

Bắt nhóm đạo tặc trộm hơn 150 triệu đồng tiền công đức

Bắt nhóm đạo tặc trộm hơn 150 triệu đồng tiền công đức

2 cặp tình nhân đi xe máy từ Nam ra Bắc đột nhập hàng chục đền chùa trộm tiền công đức

2 cặp tình nhân đi xe máy từ Nam ra Bắc đột nhập hàng chục đền chùa trộm tiền công đức

4 kẻ dùng băng dính trộm hơn 150 triệu tiền công đức

4 kẻ dùng băng dính trộm hơn 150 triệu tiền công đức

Dùng Google Map tìm đền chùa để… trộm tiền công đức

Dùng Google Map tìm đền chùa để… trộm tiền công đức

Khởi tố, bắt tạm giam nhóm 'đạo chích' thực hiện hơn 20 vụ trộm tiền công đức ở Hà Tĩnh

Khởi tố, bắt tạm giam nhóm 'đạo chích' thực hiện hơn 20 vụ trộm tiền công đức ở Hà Tĩnh

Bắt nhóm đối tượng gây ra 20 vụ trộm hòm công đức tại đền, chùa

Bắt nhóm đối tượng gây ra 20 vụ trộm hòm công đức tại đền, chùa

Khởi tố, bắt tạm giam nhóm 'đạo chích' chuyên trộm tiền hòm công đức tại đền chùa

Khởi tố, bắt tạm giam nhóm 'đạo chích' chuyên trộm tiền hòm công đức tại đền chùa