Khởi tố nhóm thanh niên nhục mạ, tấn công Cảnh sát giao thông

Khởi tố nhóm thanh niên nhục mạ, tấn công Cảnh sát giao thông

Bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ, nhóm côn đồ xưng là cảnh sát hình sự lớn tiếng chửi bới, chống đối...
Khởi tố nhóm thanh niên tấn công CSGT ở Cần Thơ

Khởi tố nhóm thanh niên tấn công CSGT ở Cần Thơ

Khởi tố nhóm 'giang hồ' Cần Thơ nhục mạ, tấn công CSGT

Khởi tố nhóm 'giang hồ' Cần Thơ nhục mạ, tấn công CSGT

Nhóm côn đồ tự xưng cảnh sát hình sự, táo tợn đánh đại úy công an

Nhóm côn đồ tự xưng cảnh sát hình sự, táo tợn đánh đại úy công an

Diễn biến mới vụ nhóm thanh niên nhục mạ, tấn công CSGT ở Cần Thơ

Diễn biến mới vụ nhóm thanh niên nhục mạ, tấn công CSGT ở Cần Thơ

Côn đồ tự xưng cảnh sát, chống người thi hành công vụ

Côn đồ tự xưng cảnh sát, chống người thi hành công vụ

Khởi tố nhóm thanh niên nhục mạ, tấn công CSGT

Khởi tố nhóm 9X tự xưng cảnh sát hình sự đánh đại úy công an

Nhóm côn đồ xưng cảnh sát hình sự đánh Đại úy Công an bị khởi tố

Khởi tố nhóm thanh niên tự xưng cảnh sát, chống người thi hành công vụ

Bị kiểm tra hành chính, tự xưng là cảnh sát hình sự rồi đánh CSGT

Nhóm đối tượng giả danh công an hành hung CSGT khai gì?

Tự xưng 'cảnh sát hình sự', chửi bới, đánh công an giao thông

Côn đồ xưng là cảnh sát hình sự tấn công lực lượng CSGT ở miền Tây

Tạm giữ đối tượng tự xưng 'Cảnh sát hình sự' đánh Cảnh sát giao thông ở Cần Thơ

Đại úy cảnh sát bị nhóm thanh niên say xỉn đánh bị thương

Nhóm côn đồ chửi bới, đấm Đại úy Công an khi tổ tuần tra kiểm tra hành chính

Nhóm thanh niên phê rượu, ma túy giả danh cảnh sát hình sự rồi hành hung công an

Nhóm thanh niên táo tợn mạo danh cảnh sát hình sự, tấn công CSGT

Tự xưng cảnh sát hình sự, chống người thi hành công vụ

Nhóm côn đồ xưng cảnh sát hình sự chửi bới, đấm vào mặt Đại úy Công an

Xưng là hình sự rồi đánh CSGT

Tạm giữ nhóm mạo danh cảnh sát hình sự, tấn công CSGT