Tiết lộ sốc về 'bà trùm' U70 cầm đầu đường dây trộm chó

Tiết lộ sốc về 'bà trùm' U70 cầm đầu đường dây trộm chó

Mặc dù đã lớn tuổi, dính nhiều tiền án nhưng bà Tĩnh vẫn cầm đầu đường dây ăn trộm chó có tiếng tại huyện...
Triệt phá nhiều ổ nhóm trộm chó chuyên nghiệp

Triệt phá nhiều ổ nhóm trộm chó chuyên nghiệp

Lý lịch bất hảo của 'bà trùm' gần 70 tuổi cầm đầu đường dây trộm chó

Lý lịch bất hảo của 'bà trùm' gần 70 tuổi cầm đầu đường dây trộm chó

Lý lịch bất bảo 'bà trùm' đường dây trộm chó ở Thanh Hóa

Lý lịch bất bảo 'bà trùm' đường dây trộm chó ở Thanh Hóa

Nữ quái U70 điều hành đường dây trộm chó

Nữ quái U70 điều hành đường dây trộm chó

U70 làm bà trùm trộm chó: Thông tin bất ngờ

U70 làm bà trùm trộm chó: Thông tin bất ngờ

Triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm chó

Triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm chó

Phá ổ trộm chó do người phụ nữ 69 tuổi cầm đầu

Phá ổ trộm chó do người phụ nữ 69 tuổi cầm đầu

Người phụ nữ 69 tuổi cầm đầu đường dây trộm chó

Người phụ nữ 69 tuổi cầm đầu đường dây trộm chó

Lộ diện nữ 'đạo chích' U70 cầm đầu đường dây trộm chó liên huyện ở Thanh Hóa

Lộ diện nữ 'đạo chích' U70 cầm đầu đường dây trộm chó liên huyện ở Thanh Hóa

Tạm giữ hình sự năm đối tượng trộm chó

Tạm giữ hình sự năm đối tượng trộm chó

Phá ổ trộm chó manh động do một phụ nữ gần 70 tuổi làm 'bà trùm'

Phá ổ trộm chó manh động do một phụ nữ gần 70 tuổi làm 'bà trùm'

Thanh Hóa: tạm giữ hình sự 5 nghi phạm trong đường dây trộm chó

Thanh Hóa: tạm giữ hình sự 5 nghi phạm trong đường dây trộm chó

Thanh Hóa: Lại triệt phá ổ nhóm trộm chó liên huyện, bắt giữ 5 đối tượng

Thanh Hóa: Lại triệt phá ổ nhóm trộm chó liên huyện, bắt giữ 5 đối tượng

Triệt phá ổ nhóm trộm chó tại thị trấn Thọ Xuân

Triệt phá ổ nhóm trộm chó tại thị trấn Thọ Xuân