Một trường đại học ở TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 49 ngày

Một trường đại học ở TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 49 ngày

Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa thông báo lịch nghỉ Tết cho sinh viên lên...
Một trường đại học ở TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết 49 ngày

Một trường đại học ở TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết 49 ngày

Trường đại học tại TP.HCM dành 5 tỷ đồng để thưởng Tết giảng viên

Trường đại học tại TP.HCM dành 5 tỷ đồng để thưởng Tết giảng viên

Phổ điểm cao, điểm chuẩn đại học dự kiến tăng 0,5-4 điểm

Phổ điểm cao, điểm chuẩn đại học dự kiến tăng 0,5-4 điểm

Hiệu trưởng trường đại học dự báo gì về điểm chuẩn năm nay?

Hiệu trưởng trường đại học dự báo gì về điểm chuẩn năm nay?

Chống nCoV: Nhiều trường Đại học kéo dài thời gian nghỉ cho sinh viên

Chống nCoV: Nhiều trường Đại học kéo dài thời gian nghỉ cho sinh viên

Nhiều trường đại học ở TP.HCM đua nhau mở ngành liên quan robot, AI

Nhiều trường đại học ở TP.HCM đua nhau mở ngành liên quan robot, AI