Đâm chết người vì bênh em trai

Đâm chết người vì bênh em trai

Điều tra vụ đâm chết người trên sân bóng tại thị trấn U Minh

Điều tra vụ đâm chết người trên sân bóng tại thị trấn U Minh

Giải hòa bất thành, một thiếu niên bị đâm chết

Giải hòa bất thành, một thiếu niên bị đâm chết

2 nhóm thiếu niên hỗn chiến, 1 người 16 tuổi bỏ mạng

2 nhóm thiếu niên hỗn chiến, 1 người 16 tuổi bỏ mạng

Đánh nhau trên sân bóng đá, thiếu niên 16 tuổi bị đâm chết tức tưởi

Đánh nhau trên sân bóng đá, thiếu niên 16 tuổi bị đâm chết tức tưởi

Bênh em trai, thiếu niên dùng dao đâm chết người

Bênh em trai, thiếu niên dùng dao đâm chết người

Mâu thuẫn, gọi anh đến đâm chết người

Mâu thuẫn, gọi anh đến đâm chết người