'Bản án' kỷ luật lạ cho bác sĩ Gia Lai: Đồng nghiệp nói gì?

'Bản án' kỷ luật lạ cho bác sĩ Gia Lai: Đồng nghiệp nói gì?

Một 'bản án' kỷ luật kỳ lạ khi bác sĩ làm đúng quy trình?

Một 'bản án' kỷ luật kỳ lạ khi bác sĩ làm đúng quy trình?

Đình chỉ phẫu thuật 3 tháng Trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa Gia Lai

Đình chỉ phẫu thuật 3 tháng Trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa Gia Lai

Cắt nhầm bàng quang sản phụ, bác sĩ trưởng khoa bị đình chỉ phẫu thuật 3 tháng

Cắt nhầm bàng quang sản phụ, bác sĩ trưởng khoa bị đình chỉ phẫu thuật 3 tháng

Đình chỉ phẫu thuật trưởng khoa sản làm thủng bàng quang sản phụ

Đình chỉ phẫu thuật trưởng khoa sản làm thủng bàng quang sản phụ

Vụ cắt nhầm bàng quang sản phụ: Đình chỉ phẫu thuật 3 tháng đối với trưởng khoa

Vụ cắt nhầm bàng quang sản phụ: Đình chỉ phẫu thuật 3 tháng đối với trưởng khoa

Vụ cắt nhầm bàng quang sản phụ: Đình chỉ phẫu thuật 3 tháng đối với trưởng khoa

Vụ cắt nhầm bàng quang sản phụ: Đình chỉ phẫu thuật 3 tháng đối với trưởng khoa

Bộ Y tế chỉ đạo làm rõ vụ cắt nhầm bàng quang sản phụ

Bộ Y tế chỉ đạo làm rõ vụ cắt nhầm bàng quang sản phụ

Mổ đẻ rách cả… bàng quang

Mổ đẻ rách cả… bàng quang

Bác sĩ mổ đẻ 'lỡ tay' cắt rách bàng quang của sản phụ

Bác sĩ mổ đẻ 'lỡ tay' cắt rách bàng quang của sản phụ

Tố bác sĩ cắt rách bàng quang sản phụ: 'Rách tí thôi'

Tố bác sĩ cắt rách bàng quang sản phụ: 'Rách tí thôi'

Người nhà khiếu nại vì bác sĩ làm rách bàng quang của sản phụ

Người nhà khiếu nại vì bác sĩ làm rách bàng quang của sản phụ