Bệnh nhân suýt mất mạng vì bị truyền nhầm nhóm máu

Bệnh nhân suýt mất mạng vì bị truyền nhầm nhóm máu

Bệnh nhân mang nhóm máu B bị truyền nhầm nhóm máu A

Bệnh nhân mang nhóm máu B bị truyền nhầm nhóm máu A

Truyền nhầm máu nhóm A cho bệnh nhân máu nhóm B

Truyền nhầm máu nhóm A cho bệnh nhân máu nhóm B

Bệnh viện Gia Lai : Truyền nhầm nhóm máu A cho bệnh nhân nhóm B

Bệnh viện Gia Lai : Truyền nhầm nhóm máu A cho bệnh nhân nhóm B

BV Gia Lai truyền nhầm nhóm máu cho bệnh nhân, tai biến có thể nghiêm trọng?

BV Gia Lai truyền nhầm nhóm máu cho bệnh nhân, tai biến có thể nghiêm trọng?

Hy hữu: Bệnh viện truyền nhầm máu nhóm A cho bệnh nhân nhóm B

Hy hữu: Bệnh viện truyền nhầm máu nhóm A cho bệnh nhân nhóm B

Một bệnh nhân nhóm máu B được truyền nhóm máu A

Sự cố y khoa hy hữu: Truyền nhầm nhóm máu cho bệnh nhân

Gia Lai: Đang làm rõ nữ hộ sinh truyền nhầm máu cho bệnh nhân

Chuyện lạ: Bệnh viện truyền nhầm máu nhóm A cho bệnh nhân nhóm máu B