Vài nét tiểu sử cụ Nguyễn Kiều

Vài nét tiểu sử cụ Nguyễn Kiều

Tiến sĩ Nguyễn Kiều không chỉ là một quan chức cao cấp của nhà Lê; cụ còn một tác gia lớn, xứng đáng là...
Danh nhân Nguyễn Kiều và nữ sĩ Đoàn Thị Điểm với quê hương Phú Xá

Danh nhân Nguyễn Kiều và nữ sĩ Đoàn Thị Điểm với quê hương Phú Xá

Thầy dạy Lê Quý Đôn là ai?

Thầy dạy Lê Quý Đôn là ai?

Giả chữ ký của hiệu trường, kế toán chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Giả chữ ký, rút dự toán ngân sách gần 100 triệu đồng

Giả chữ ký, rút dự toán ngân sách gần 100 triệu đồng

Khởi tố đối tượng giả mạo chữ ký Hiệu trưởng chiếm đoạt tài sản

Khởi tố đối tượng giả mạo chữ ký Hiệu trưởng chiếm đoạt tài sản

Giả mạo chữ kí Hiệu trưởng, kế toán trưởng Tiểu học tham ô gần 100 triệu đồng

Giả mạo chữ kí Hiệu trưởng, kế toán trưởng Tiểu học tham ô gần 100 triệu đồng