Giám đốc Kho bạc Nam Định bị cách chức vì đi lễ trong giờ làm

Giám đốc Kho bạc Nam Định bị cách chức vì đi lễ trong giờ làm

Cách chức Giám đốc Kho bạc TP Nam Định đi lễ trong giờ làm

Cách chức Giám đốc Kho bạc TP Nam Định đi lễ trong giờ làm

Đi lễ giờ hành chính, giám đốc kho bạc mất chức, 2 phó giám đốc bị kỷ luật

Đi lễ giờ hành chính, giám đốc kho bạc mất chức, 2 phó giám đốc bị kỷ luật

Cách chức Giám đốc KBNN TP. Nam Định vì đi lễ trong giờ hành chính

Cách chức Giám đốc KBNN TP. Nam Định vì đi lễ trong giờ hành chính

Cách chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP Nam Định vì đi lễ đầu năm

Cách chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP Nam Định vì đi lễ đầu năm

Kỷ luật lãnh đạo, nhân viên Kho bạc Nhà nước TP. Nam Định đi lễ trong giờ làm việc

Kỷ luật lãnh đạo, nhân viên Kho bạc Nhà nước TP. Nam Định đi lễ trong giờ làm việc

Giáng chức Giám đốc kho bạc nhà nước TP Nam Định đi lễ đầu năm

Giáng chức Giám đốc kho bạc nhà nước TP Nam Định đi lễ đầu năm

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 12 đến ngày 18-3-2018

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 12 đến ngày 18-3-2018

Cách chức Giám đốc Kho bạc Tp. Nam Định đi lễ giờ hành chính

Cách chức Giám đốc Kho bạc Tp. Nam Định đi lễ giờ hành chính

Giám đốc KBNN Nam Định đi lễ chùa trong giờ hành chính bị mất chức

Giám đốc KBNN Nam Định đi lễ chùa trong giờ hành chính bị mất chức

Giám đốc Kho bạc ở Nam Định nhận kết đắng

Giám đốc Kho bạc ở Nam Định nhận kết đắng

Giáng chức Giám đốc Kho bạc đi lễ trong giờ hành chính

Giáng chức Giám đốc Kho bạc đi lễ trong giờ hành chính

Giám đốc Kho bạc TP Nam Định đi lễ giờ hành chính mất chức

Giám đốc Kho bạc TP Nam Định đi lễ giờ hành chính mất chức

Đi lễ trong giờ làm việc, Giám đốc Kho bạc Nhà nước bị miễn nhiệm chức vụ

Đi lễ trong giờ làm việc, Giám đốc Kho bạc Nhà nước bị miễn nhiệm chức vụ

Cách chức giám đốc Kho bạc Nhà nước TP.Nam Định và nhiều nhân viên

Cách chức giám đốc Kho bạc Nhà nước TP.Nam Định và nhiều nhân viên

Cách chức giám đốc Kho bạc Nhà nước đi lễ đền Trần trong giờ hành chính

Cách chức giám đốc Kho bạc Nhà nước đi lễ đền Trần trong giờ hành chính

Nam Định: Cách chức giám đốc Kho bạc Nhà nước đi lễ trong giờ hành chính

Nam Định: Cách chức giám đốc Kho bạc Nhà nước đi lễ trong giờ hành chính

Hàng loạt cán bộ mất chức, bị kỷ luật vì đi lễ đầu năm

Hàng loạt cán bộ mất chức, bị kỷ luật vì đi lễ đầu năm

Đi lễ chùa, giám đốc EVN bị cách chức: Cầu thăng tiến sao lại 'thăng thiên'?

Đi lễ chùa, giám đốc EVN bị cách chức: Cầu thăng tiến sao lại 'thăng thiên'?

Cần Thơ tìm công chức vắng mặt sau Tết Nguyên đán

Cần Thơ tìm công chức vắng mặt sau Tết Nguyên đán

Những cán bộ nào từng dính kỷ luật vì đi lễ trong giờ hành chính?

Những cán bộ nào từng dính kỷ luật vì đi lễ trong giờ hành chính?

Lộ danh tính 7 cán bộ kho bạc ở Nam Định đi lễ trong giờ hành chính

Lộ danh tính 7 cán bộ kho bạc ở Nam Định đi lễ trong giờ hành chính

Đình chỉ Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP. Nam Định vì đi lễ giờ hành chính

Đình chỉ Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP. Nam Định vì đi lễ giờ hành chính

Đình chỉ công tác các lãnh đạo và cán bộ công chức đi lễ trong giờ làm việc

Đình chỉ công tác các lãnh đạo và cán bộ công chức đi lễ trong giờ làm việc

Đình chỉ công tác 7 cán bộ Kho bạc đi lễ trong giờ làm việc

Đình chỉ công tác 7 cán bộ Kho bạc đi lễ trong giờ làm việc

Biệt phái cán bộ thay Giám đốc Kho bạc nhà nước đi lễ trong giờ làm việc

Biệt phái cán bộ thay Giám đốc Kho bạc nhà nước đi lễ trong giờ làm việc