Ông Cao Huy làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Cao Huy làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Cao Huy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ, được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Văn phòng...