Khởi tố 3 đối tượng ngang nhiên mở đường, triệt hạ rừng bằng xe cơ giới

Khởi tố 3 đối tượng ngang nhiên mở đường, triệt hạ rừng bằng xe cơ giới

Khởi tố vụ phá hơn 2 ha rừng lấy đất sản xuất

Khởi tố vụ phá hơn 2 ha rừng lấy đất sản xuất

Khởi tố ba đối tượng hủy hoại gần 2,5 ha rừng tại Lâm Đồng

Khởi tố ba đối tượng hủy hoại gần 2,5 ha rừng tại Lâm Đồng

Khởi tố vụ phá hơn 2 ha rừng lấy đất sản xuất ở Lâm Đồng

Khởi tố vụ phá hơn 2 ha rừng lấy đất sản xuất ở Lâm Đồng

Lâm Đồng: Khởi tố vụ phá hơn 2ha rừng ở Đam Rông

Lâm Đồng: Khởi tố vụ phá hơn 2ha rừng ở Đam Rông

Lâm Đồng: Xử lý nghiêm vụ phá gần 2,5ha rừng ở Đam Rông

Lâm Đồng: Xử lý nghiêm vụ phá gần 2,5ha rừng ở Đam Rông

Khẩn trương điều tra, xử lý vụ mở đường phá rừng chiếm đất ở Đam Rông

Khẩn trương điều tra, xử lý vụ mở đường phá rừng chiếm đất ở Đam Rông

Dùng cưa máy, xe cơ giới phá nát rừng phòng hộ, 3 đối tượng bị bắt

Dùng cưa máy, xe cơ giới phá nát rừng phòng hộ, 3 đối tượng bị bắt

Bắt giữ 3 đối tượng về hành vi hủy hoại rừng tại Lâm Đồng

Bắt giữ 3 đối tượng về hành vi hủy hoại rừng tại Lâm Đồng

Bắt 3 đối tượng phá rừng nghiêm trọng ở Lâm Đồng

Bắt 3 đối tượng phá rừng nghiêm trọng ở Lâm Đồng

Phát hiện vụ phá rừng ở H. Đam Rông, Lâm Đồng

Lâm Đồng: Bắt giữ 3 đối tượng phá hơn 2,4ha rừng để chiếm đất sản xuất

Lâm Đồng: Bắt giữ 3 đối tượng phá hơn 2,4ha rừng để chiếm đất sản xuất

Phát hiện vụ phá 2,5ha rừng ở Lâm Đồng

Phát hiện vụ phá 2,5ha rừng ở Lâm Đồng

Lại phát hiện phá rừng quy mô lớn tại Lâm Đồng

Lại phát hiện phá rừng quy mô lớn tại Lâm Đồng

Hiện trường vụ phá hơn 2ha rừng ở Đam Rông

Hiện trường vụ phá hơn 2ha rừng ở Đam Rông