Khởi tố 3 đối tượng ngang nhiên mở đường, triệt hạ rừng bằng xe cơ giới

Khởi tố 3 đối tượng ngang nhiên mở đường, triệt hạ rừng bằng xe cơ giới

Nhiều đối tượng đã dùng cưa máy triệt hạ cây rừng tại tiểu khu 251 (xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông, Lâm...
Khởi tố vụ phá hơn 2 ha rừng lấy đất sản xuất

Khởi tố vụ phá hơn 2 ha rừng lấy đất sản xuất

Khởi tố ba đối tượng hủy hoại gần 2,5 ha rừng tại Lâm Đồng

Khởi tố ba đối tượng hủy hoại gần 2,5 ha rừng tại Lâm Đồng

Khởi tố vụ phá hơn 2 ha rừng lấy đất sản xuất ở Lâm Đồng

Khởi tố vụ phá hơn 2 ha rừng lấy đất sản xuất ở Lâm Đồng

Lâm Đồng: Khởi tố vụ phá hơn 2ha rừng ở Đam Rông

Lâm Đồng: Khởi tố vụ phá hơn 2ha rừng ở Đam Rông

Lâm Đồng: Xử lý nghiêm vụ phá gần 2,5ha rừng ở Đam Rông

Lâm Đồng: Xử lý nghiêm vụ phá gần 2,5ha rừng ở Đam Rông

Khẩn trương điều tra, xử lý vụ mở đường phá rừng chiếm đất ở Đam Rông

Khẩn trương điều tra, xử lý vụ mở đường phá rừng chiếm đất ở Đam Rông

Dùng cưa máy, xe cơ giới phá nát rừng phòng hộ, 3 đối tượng bị bắt

Dùng cưa máy, xe cơ giới phá nát rừng phòng hộ, 3 đối tượng bị bắt

Bắt giữ 3 đối tượng về hành vi hủy hoại rừng tại Lâm Đồng

Bắt giữ 3 đối tượng về hành vi hủy hoại rừng tại Lâm Đồng

Bắt 3 đối tượng phá rừng nghiêm trọng ở Lâm Đồng

Bắt 3 đối tượng phá rừng nghiêm trọng ở Lâm Đồng

Phát hiện vụ phá rừng ở H. Đam Rông, Lâm Đồng

Phát hiện vụ phá 2,5ha rừng ở Lâm Đồng

Phát hiện vụ phá 2,5ha rừng ở Lâm Đồng

Lại phát hiện phá rừng quy mô lớn tại Lâm Đồng

Lại phát hiện phá rừng quy mô lớn tại Lâm Đồng

Phát hiện vụ phá rừng ở huyện Đam Rông, Lâm Đồng

Phát hiện vụ phá rừng ở huyện Đam Rông, Lâm Đồng

Lâm Đồng: Lại phát hiện phá rừng hàng chục năm tuổi

Lâm Đồng: Lại phát hiện phá rừng hàng chục năm tuổi

Hiện trường vụ phá hơn 2ha rừng ở Đam Rông

Hiện trường vụ phá hơn 2ha rừng ở Đam Rông