Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu điện thương phẩm đạt 1.885,37 triệu kWh

Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu điện thương phẩm đạt 1.885,37 triệu kWh

Thêm một địa chỉ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực giới

Thêm một địa chỉ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực giới

Quảng Ninh: Khánh thành 'Ngôi nhà Ánh Dương' cho nạn nhân bạo lực giới

Quảng Ninh: Khánh thành 'Ngôi nhà Ánh Dương' cho nạn nhân bạo lực giới

Đóng điện thành công trạm biến áp 138,6 tỷ đồng

Đóng điện thành công trạm biến áp 138,6 tỷ đồng

Từ 1/3, ngành điện cung cấp mẫu hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới

Từ 1/3, ngành điện cung cấp mẫu hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới

Năm 2020, Điện lực Hà Tĩnh đặt mục tiêu đạt 1.159 triệu kWh điện thương phẩm

Năm 2020, Điện lực Hà Tĩnh đặt mục tiêu đạt 1.159 triệu kWh điện thương phẩm

600 khách hàng Hà Tĩnh được công nhận 'gia đình tiết kiệm điện năm 2019'

Hà Tĩnh: Đảm bảo cung cấp điện ổn định trong suốt kỳ thi THPT quốc gia 2019

Gần 300 cán bộ, công nhân Điện lực Hà Tĩnh diễn tập phòng chống thiên tai

Điện lực Hà Tĩnh quyết tâm đạt sản lượng điện thương phẩm trên 1 tỷ kWh

Điện lực Hà Tĩnh bàn giao khối dịch vụ sang Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc

Huy động mọi nguồn lực, đầu tư hạ tầng lưới điện theo hướng hiện đại

600 gia đình tiết kiệm điện được Điện lực Hà Tĩnh tặng thưởng

Chính thức đóng điện trạm biến áp 110 kV Cẩm Xuyên

Doanh nghiệp công nghiệp - xây dựng gặp khó, đời sống công nhân bấp bênh