Bệnh viện huyện cứu sống thai nhi bị sa dây rốn, suy thai cấp hiếm gặp

Bệnh viện huyện cứu sống thai nhi bị sa dây rốn, suy thai cấp hiếm gặp

Mổ cấp cứu thành công sản phụ bị sa dây rốn và suy thai cấp

Mổ cấp cứu thành công sản phụ bị sa dây rốn và suy thai cấp

Cứu sống sản phụ bị sa dây rốn và suy thai cấp hiếm gặp

Cứu sống sản phụ bị sa dây rốn và suy thai cấp hiếm gặp

Suy thai cấp vì sa dây rốn, bé cùng mẹ được cứu sống an toàn

Suy thai cấp vì sa dây rốn, bé cùng mẹ được cứu sống an toàn

Bác sĩ hiến máu, cứu sống sản phụ nguy kịch

Bác sĩ hiến máu, cứu sống sản phụ nguy kịch

Hà Tĩnh: Bác sĩ hiến máu hiếm, kịp thời cứu sống một sản phụ

Hà Tĩnh: Bác sĩ hiến máu hiếm, kịp thời cứu sống một sản phụ

Bác sỹ bệnh viện huyện ở Hà Tĩnh hiến máu hiếm cứu bệnh nhân

Bác sỹ bệnh viện huyện ở Hà Tĩnh hiến máu hiếm cứu bệnh nhân

Cấp cứu kịp thời trường hợp thai nhi sa dây rốn

Cấp cứu kịp thời trường hợp thai nhi sa dây rốn

Kịp thời cấp cứu trường hợp thai nhi sa dây rốn hiếm gặp

Kịp thời cấp cứu trường hợp thai nhi sa dây rốn hiếm gặp

Chứng khoán 24h: Phiên bán tháo cuối cùng?

Chứng khoán 24h: Phiên bán tháo cuối cùng?

TIG tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

TIG tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Quảng Ngãi xây dựng nông thôn mới: Nỗ lực đưa thêm 19 xã và 1 huyện về đích cuối năm 2018

Quảng Ngãi xây dựng nông thôn mới: Nỗ lực đưa thêm 19 xã và 1 huyện về đích cuối năm 2018