Châu Hương Viên đã trở thành di tích cấp tỉnh

Châu Hương Viên đã trở thành di tích cấp tỉnh

Châu Hương Viên, tư thất của danh nhân Ưng Bình tại xã Phú Thượng (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) là một...
Châu Hương Viên đón nhận bằng xếp hạng di tích lưu niệm

Châu Hương Viên đón nhận bằng xếp hạng di tích lưu niệm

Chạnh lòng với Ưng Bình Thúc Dạ Thị

Chạnh lòng với Ưng Bình Thúc Dạ Thị

Đề nghị công nhận Thi đàn của 'Hương Bình thi xã' - Châu Hương Viên là di tích lịch sử

Đề nghị công nhận Thi đàn của 'Hương Bình thi xã' - Châu Hương Viên là di tích lịch sử

Đề nghị công nhận Châu Hương Viên của cụ Ưng Bình là di tích lịch sử

Đề nghị công nhận Châu Hương Viên của cụ Ưng Bình là di tích lịch sử

Sẽ sớm có phương án trùng tu Châu Hương Viên

Sẽ sớm có phương án trùng tu Châu Hương Viên

Sớm có phương án 'giải cứu' di tích Châu Hương Viên

Sớm có phương án 'giải cứu' di tích Châu Hương Viên

Sớm trùng tu để 'cứu' Châu Hương Viên của cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị

Sớm trùng tu để 'cứu' Châu Hương Viên của cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị