Hầu tòa vì... giúp bạn

Hầu tòa vì... giúp bạn

Hồi kết cho băng nhóm dùng mã tấu, hơi cay chống trả công an, cướp xe máy người đi đường

Hồi kết cho băng nhóm dùng mã tấu, hơi cay chống trả công an, cướp xe máy người đi đường

Dùng mã tấu, bình xịt hơi cay cướp tài sản, chống trả công an

Dùng mã tấu, bình xịt hơi cay cướp tài sản, chống trả công an

Bị truy bắt, băng cướp rút mã tấu chống trả cảnh sát quyết liệt

Bị truy bắt, băng cướp rút mã tấu chống trả cảnh sát quyết liệt

Băng trộm dùng mã tấu, hơi cay chống trả công an, cướp xe máy người đi đường

Băng trộm dùng mã tấu, hơi cay chống trả công an, cướp xe máy người đi đường

Trộm đồ bị phát hiện, dùng mã tấu chém người dân để cướp xe bỏ trốn

Trộm đồ bị phát hiện, dùng mã tấu chém người dân để cướp xe bỏ trốn

Truy tố băng nhóm đối tượng dùng mã tấu chém người cướp tài sản

Trộm đồ bị công an phát hiện, dùng mã tấu chém người dân để cướp xe bỏ trốn

Dùng mã tấu chống trả Công an để chạy thoát

Bị truy bắt, nhóm cướp dùng mã tấu chém công an

Đề nghị truy tố nhóm cướp chống cảnh sát ở Gò Vấp

Ớn lạnh băng dùng mã tấu chém người đi đường cướp xe khi gặp công an