Tây Nam ký sự: Hòn Khoai – đảo tiền tiêu

Tây Nam ký sự: Hòn Khoai – đảo tiền tiêu

Đảo Hòn Khoai có diện tích khoảng 4km2, thuộc xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau), cách đất liền 14,6km....