Nghệ An: Người đàn ông tử vong thương tâm khi đang chặt tre

Nghệ An: Người đàn ông tử vong thương tâm khi đang chặt tre

Ông lão 88 tuổi chết cháy khi đốt rẫy

Ông lão 88 tuổi chết cháy khi đốt rẫy

Đốt rẫy để trồng hoa màu, ông cụ tử vong trong đám cháy

Đốt rẫy để trồng hoa màu, ông cụ tử vong trong đám cháy

Phát hiện thi thể cụ ông 88 tuổi trong đám cháy cạnh nhà

Phát hiện thi thể cụ ông 88 tuổi trong đám cháy cạnh nhà

Cụ ông chết cháy thương tâm do đốt nương giữa trời nắng gắt

Cụ ông chết cháy thương tâm do đốt nương giữa trời nắng gắt

Đà Nẵng: Dập tắt đám cháy phát hiện thi thể chủ nhà

Đà Nẵng: Dập tắt đám cháy phát hiện thi thể chủ nhà

Cụ ông chết cháy thương tâm khi đốt rẫy để canh tác ở Đà Nẵng

Cụ ông 88 tuổi thiệt mạng khi đốt cỏ để trồng hoa màu

Đốt nương làm rẫy, cụ ông 88 tuổi ở Đà Nẵng chết cháy

Xót xa dập đám cháy rẫy phát hiện thi thể cụ ông 88 tuổi