Chị gái và chồng có những bí mật mà tôi không biết

Chị gái và chồng có những bí mật mà tôi không biết

'Bà hỏa' thiêu rụi hơn 1.000 m2 trại nuôi dế ở Đà Nẵng

'Bà hỏa' thiêu rụi hơn 1.000 m2 trại nuôi dế ở Đà Nẵng

Cháy lớn trong đêm, thiêu rụi toàn bộ trại nuôi dế

Cháy lớn trong đêm, thiêu rụi toàn bộ trại nuôi dế

Trại dế hơn 1.000m2 ở Đà Nẵng bị thiêu rụi trong đêm

Trại dế hơn 1.000m2 ở Đà Nẵng bị thiêu rụi trong đêm

Đà Nẵng: Hơn 1.000 m2 trại nuôi dế bị thiêu rụi trong đêm, chủ trại suy sụp

Đà Nẵng: Hơn 1.000 m2 trại nuôi dế bị thiêu rụi trong đêm, chủ trại suy sụp

Đà Nẵng: Hơn 1.000 m2 tại trại nuôi dế bị 'bà hỏa' thiêu rụi

Đà Nẵng: Hơn 1.000 m2 tại trại nuôi dế bị 'bà hỏa' thiêu rụi

Hơn 1.000 m2 trại nuôi dế bị thiêu rụi trong đêm

Hơn 1.000 m2 trại nuôi dế bị thiêu rụi trong đêm

Lửa lại thiêu rụi trại nuôi dế, chủ trại dế suy sụp

Lửa lại thiêu rụi trại nuôi dế, chủ trại dế suy sụp

'Bà hỏa' ghé thăm trại nuôi dế gần 1.000m2 lúc nửa đêm

'Bà hỏa' ghé thăm trại nuôi dế gần 1.000m2 lúc nửa đêm

Cháy trại nuôi dế trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Cháy trại nuôi dế trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Đà Nẵng: Cháy trại nuôi dế 1.000m² lúc nửa đêm

Đà Nẵng: Cháy trại nuôi dế 1.000m² lúc nửa đêm

Trại dế thương phẩm gần 1.000 m2 bị 'bà hỏa' thiêu rụi trong đêm

Trại dế thương phẩm gần 1.000 m2 bị 'bà hỏa' thiêu rụi trong đêm

Đà Nẵng: 1 năm, trại dế hai lần bị hỏa hoạn

Đà Nẵng: 1 năm, trại dế hai lần bị hỏa hoạn