Ông Nguyễn Thế Sinh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP. Nha Trang

Ông Nguyễn Thế Sinh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP. Nha Trang

'Các dự án tại núi Cô Tiên, Khánh Hòa chỉ vây tôn để đó'

'Các dự án tại núi Cô Tiên, Khánh Hòa chỉ vây tôn để đó'

Nỗi lo dự án bất động sản tràn lan trên núi

Nỗi lo dự án bất động sản tràn lan trên núi

Hàng loạt dự án được cấp phép tràn lan trên núi, quây tôn rồi bỏ đó

Hàng loạt dự án được cấp phép tràn lan trên núi, quây tôn rồi bỏ đó

Đề nghị xử lý nghiêm các dự án trên sườn đồi, núi tại Khánh Hòa

Đề nghị xử lý nghiêm các dự án trên sườn đồi, núi tại Khánh Hòa

Nha Trang: Tăng cường quản lý các điểm trông giữ trẻ mầm non

Nha Trang: Tăng cường quản lý các điểm trông giữ trẻ mầm non

Giám sát công tác quản lý các điểm trông giữ trẻ mầm non tại xã Vĩnh Ngọc

Giám sát công tác quản lý các điểm trông giữ trẻ mầm non tại Phước Đồng

Giảm hồ sơ trễ hạn

Nhiều câu hỏi về trách nhiệm quản lý

Đề nghị làm rõ trách nhiệm trong các vụ sạt lở ở Khánh Hòa

Công tác quản lý trật tự đô thị ở Nha Trang: Còn nhiều hạn chế, vướng mắc

Nha Trang: Giám sát công tác quản lý trật tự đô thị

Nha Trang: Giám sát công tác quản lý trật tự đô thị