Lên phương án khôi phục lại dữ liệu các sổ đỏ bị mất

Lên phương án khôi phục lại dữ liệu các sổ đỏ bị mất

Khôi phục dữ liệu hơn 20.000 sổ đỏ bị mất tại Quảng Nam

Khôi phục dữ liệu hơn 20.000 sổ đỏ bị mất tại Quảng Nam

Quảng Nam: Dữ liệu 20.000 sổ đỏ bị mất cùng 2 chiếc máy tính

Quảng Nam: Dữ liệu 20.000 sổ đỏ bị mất cùng 2 chiếc máy tính

Máy tính chứa dữ liệu đất đai và 20.000 sổ đỏ của người dân Quảng Nam bị đánh cắp

Máy tính chứa dữ liệu đất đai và 20.000 sổ đỏ của người dân Quảng Nam bị đánh cắp

Quảng Nam: Mất hai máy tính chứa dữ liệu hơn 20.000 sổ đỏ

Quảng Nam: Mất hai máy tính chứa dữ liệu hơn 20.000 sổ đỏ

LẠ: Mất máy tính chứa dữ liệu và lưu giữ hồ sơ đất đai

LẠ: Mất máy tính chứa dữ liệu và lưu giữ hồ sơ đất đai

Truy tìm 2 máy tính chứa dữ liệu 20.000 sổ đỏ ở Quảng Nam

Truy tìm 2 máy tính chứa dữ liệu 20.000 sổ đỏ ở Quảng Nam

Máy tính chứa 20.000 dữ liệu và lưu giữ hồ sơ đất đai bị mất

Máy tính chứa 20.000 dữ liệu và lưu giữ hồ sơ đất đai bị mất

Hai máy tính chứa hàng chục ngàn hồ sơ 'sổ đỏ' bị mất

Hai máy tính chứa hàng chục ngàn hồ sơ 'sổ đỏ' bị mất

Hai chiếc máy tính chứa dữ liệu 20 nghìn sổ đỏ bị mất trộm

Hai chiếc máy tính chứa dữ liệu 20 nghìn sổ đỏ bị mất trộm

Hai chiếc máy tính chứa dữ liệu 20 nghìn sổ đỏ bị mất trộm

Hai chiếc máy tính chứa dữ liệu 20 nghìn sổ đỏ bị mất trộm

Nhiều dữ liệu, hồ sơ đất đai biến mất cùng chiếc máy tính bị trộm

Nhiều dữ liệu, hồ sơ đất đai biến mất cùng chiếc máy tính bị trộm