Vụ phân lô bán nền, băm nát quy hoạch ở Gia Lai: Cảnh cáo một Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Vụ phân lô bán nền, băm nát quy hoạch ở Gia Lai: Cảnh cáo một Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Bắt tay nhau 'trục lợi' phá nát quy hoạch TP Pleiku

Bắt tay nhau 'trục lợi' phá nát quy hoạch TP Pleiku

Một loạt con suối ở TP Pleiku bị 'xóa sổ' để phân lô bán nền

Một loạt con suối ở TP Pleiku bị 'xóa sổ' để phân lô bán nền

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký 3 Quyết định trái luật

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký 3 Quyết định trái luật

Kỷ luật Chủ tịch UBND phường vì để người dân phân lô bán đất trái phép

Kỷ luật Chủ tịch UBND phường vì để người dân phân lô bán đất trái phép

Kỷ luật khiển trách Chủ tịch phường vụ phân lô, bán nền tại Gia Lai

Kỷ luật khiển trách Chủ tịch phường vụ phân lô, bán nền tại Gia Lai

Nhiều cán bộ, đảng viên ở Gia Lai bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm

Nhiều cán bộ, đảng viên ở Gia Lai bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm

Nhiều cán bộ ở Gia Lai tiếp tay phân lô bán nền trái phép

Nhiều cán bộ ở Gia Lai tiếp tay phân lô bán nền trái phép

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Giám đốc Sở TNMT tỉnh Gia Lai

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Giám đốc Sở TNMT tỉnh Gia Lai

Hàng loạt cán bộ Sở TN&MT Gia Lai bị kiểm tra

Hàng loạt cán bộ Sở TN&MT Gia Lai bị kiểm tra

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của cán bộ Gia Lai liên quan đến đất đai

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của cán bộ Gia Lai liên quan đến đất đai

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Bí thư và Chủ tịch TP Pleiku

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Bí thư và Chủ tịch TP Pleiku

Vụ phân lô đất nông nghiệp ở Gia Lai: Cán bộ xin... rút kinh nghiệm

Vụ phân lô đất nông nghiệp ở Gia Lai: Cán bộ xin... rút kinh nghiệm

Phá vỡ quy hoạch, Bí thư thành ủy Pleiku bị kiểm tra sai phạm

Phá vỡ quy hoạch, Bí thư thành ủy Pleiku bị kiểm tra sai phạm

Vụ phân lô, bán nền ở Gia Lai: Kiểm tra 3 lãnh đạo TP.Pleiku

Vụ phân lô, bán nền ở Gia Lai: Kiểm tra 3 lãnh đạo TP.Pleiku

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch TP Pleiku bị kiểm tra sai phạm

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch TP Pleiku bị kiểm tra sai phạm

Còn nhiều câu hỏi quanh vụ vỡ quy hoạch đô thị Gia Lai

Còn nhiều câu hỏi quanh vụ vỡ quy hoạch đô thị Gia Lai

Vụ phá vỡ quy hoạch TP.Pleiku: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai vào cuộc

Vụ phá vỡ quy hoạch TP.Pleiku: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai vào cuộc

Phân lô, bán nền tại Gia Lai: Yêu cầu trả lại hiện trạng suối Yên Đỗ như ban đầu

Phân lô, bán nền tại Gia Lai: Yêu cầu trả lại hiện trạng suối Yên Đỗ như ban đầu

Tách thửa, phân lô, bán nền ở Gia Lai: Có những ai trục lợi?

Tách thửa, phân lô, bán nền ở Gia Lai: Có những ai trục lợi?

Nhiều cán bộ bị kiểm điểm vì sai phạm trong quản lý đất

Nhiều cán bộ bị kiểm điểm vì sai phạm trong quản lý đất

Gia Lai: Sẽ kỷ luật hàng loạt cán bộ tiếp tay phân lô đất nông nghiệp để bán

Gia Lai: Sẽ kỷ luật hàng loạt cán bộ tiếp tay phân lô đất nông nghiệp để bán

Hàng loạt cán bộ, lãnh đạo vướng sai phạm đất đai ở Gia Lai

Hàng loạt cán bộ, lãnh đạo vướng sai phạm đất đai ở Gia Lai

Những ai đã 'băm nát' quy hoạch đô thị ở Gia Lai?

Những ai đã 'băm nát' quy hoạch đô thị ở Gia Lai?

Vỡ quy hoạch ở đô thị Gia Lai: Nguyên do ở đâu?

Vỡ quy hoạch ở đô thị Gia Lai: Nguyên do ở đâu?

Loạn 'phân lô, bán nền' trên đất nông nghiệp Pleiku

Loạn 'phân lô, bán nền' trên đất nông nghiệp Pleiku

Vụ 'Đổ triệu mét khối đất, lấp suối phân lô, bán nền': Xử phạt, đào đất trả lại hiện trạng ban đầu

Vụ 'Đổ triệu mét khối đất, lấp suối phân lô, bán nền': Xử phạt, đào đất trả lại hiện trạng ban đầu

Vụ phá nát quy hoạch tại Gia Lai: Đổ triệu mét khối đất, lấp nguyên con suối để phân lô, bán nền

Vụ phá nát quy hoạch tại Gia Lai: Đổ triệu mét khối đất, lấp nguyên con suối để phân lô, bán nền