Các nhân tài công nghệ hiến kế giúp TP.HCM thành 'thành phố đổi mới và sáng tạo'

Các nhân tài công nghệ hiến kế giúp TP.HCM thành 'thành phố đổi mới và sáng tạo'

100 chuyên gia công nghệ góp sức đổi mới sáng tạo cho TP.HCM

100 chuyên gia công nghệ góp sức đổi mới sáng tạo cho TP.HCM

Việt kiều Mỹ tiết lộ sự thật kinh ngạc về nông nghiệp thông minh

Việt kiều Mỹ tiết lộ sự thật kinh ngạc về nông nghiệp thông minh

Công nghiệp 4.0: 'Bệ phóng' nông nghiệp thông minh, phát triển bền vững

Công nghiệp 4.0: 'Bệ phóng' nông nghiệp thông minh, phát triển bền vững

Hiến kế ứng dụng công nghệ 4.0 phát triển nền nông nghiệp thông minh bền vững

Hiến kế ứng dụng công nghệ 4.0 phát triển nền nông nghiệp thông minh bền vững

Đưa AI vào nông nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro

Đưa AI vào nông nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro

Nhân tài Việt hứng khởi trước quyết tâm làm CMCN 4.0 ở VN

Nhân tài Việt hứng khởi trước quyết tâm làm CMCN 4.0 ở VN

100 chuyên gia, trí thức trẻ giúp Việt Nam thực hiện cách mạng 4.0

100 chuyên gia, trí thức trẻ giúp Việt Nam thực hiện cách mạng 4.0