Cán bộ quản lý nói sách Công nghệ giáo dục tốt, giáo viên chê dở

Cán bộ quản lý nói sách Công nghệ giáo dục tốt, giáo viên chê dở

Điểm nhấn giáo dục: Nữ hiệu trưởng treo cổ, ai phải chịu trách nhiệm?

Điểm nhấn giáo dục: Nữ hiệu trưởng treo cổ, ai phải chịu trách nhiệm?

Tranh luận về sách Công nghệ giáo dục: Đừng vội vã 'đập bỏ' cái hiện hành

Tranh luận về sách Công nghệ giáo dục: Đừng vội vã 'đập bỏ' cái hiện hành

Bản kiến nghị sách giáo khoa lần 2: Chờ đợi 'đặc cách' từ góc nhìn sư phạm khác?

Bản kiến nghị sách giáo khoa lần 2: Chờ đợi 'đặc cách' từ góc nhìn sư phạm khác?

Toàn bộ SGK Công nghệ giáo dục bị trượt thẩm định, Trung tâm Công nghệ giáo dục tiếp tục gửi kiến nghị

Toàn bộ SGK Công nghệ giáo dục bị trượt thẩm định, Trung tâm Công nghệ giáo dục tiếp tục gửi kiến nghị

PGS Nguyễn Kế Hào kiến nghị về SGK: GS Đào Trọng Thi lên tiếng

PGS Nguyễn Kế Hào kiến nghị về SGK: GS Đào Trọng Thi lên tiếng

Sách Đạo đức Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

Sách Đạo đức Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

PGS. TSKH Nguyễn Kế Hào tiếp tục gửi thư đến Phó Thủ tướng về sách Công nghệ Giáo dục

PGS. TSKH Nguyễn Kế Hào tiếp tục gửi thư đến Phó Thủ tướng về sách Công nghệ Giáo dục

Sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: PGS.TS Nguyễn Kế Hào kiến nghị lên Phó Thủ tướng

Sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: PGS.TS Nguyễn Kế Hào kiến nghị lên Phó Thủ tướng

Tiếp tục kiến nghị về sách giáo khoa của GS Hồ Ngọc Đại

Tiếp tục kiến nghị về sách giáo khoa của GS Hồ Ngọc Đại

PGS. TSKH. Nguyễn Kế Hào mong muốn được gặp trực tiếp Phó thủ tướng Vũ Đức Đam

PGS. TSKH. Nguyễn Kế Hào mong muốn được gặp trực tiếp Phó thủ tướng Vũ Đức Đam

Kiến nghị xem lại sách Công nghệ giáo dục tới Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Kiến nghị xem lại sách Công nghệ giáo dục tới Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: PGS Nguyễn Kế Hào kiến nghị lên Phó Thủ tướng

Sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: PGS Nguyễn Kế Hào kiến nghị lên Phó Thủ tướng

Mệnh lệnh hành chính có loại bỏ 'lựa chọn của cuộc sống'?

Mệnh lệnh hành chính có loại bỏ 'lựa chọn của cuộc sống'?

Khoảng trống khi sách công nghệ giáo dục biến mất từ năm học 2020 - 2021

Khoảng trống khi sách công nghệ giáo dục biến mất từ năm học 2020 - 2021

GS. Hồ Ngọc Đại: Nhà giáo Phạm Toàn đã 'học' và 'dùng' công nghệ giáo dục

GS. Hồ Ngọc Đại: Nhà giáo Phạm Toàn đã 'học' và 'dùng' công nghệ giáo dục

Sách của Giáo sư Hồ Ngọc Đại không đạt thẩm định: Sửa sách hay thông tư?

Sách của Giáo sư Hồ Ngọc Đại không đạt thẩm định: Sửa sách hay thông tư?

Người từ chức Vụ trưởng vụ Giáo dục nói về cách thẩm định SGK của GS Hồ Ngọc Đại

Người từ chức Vụ trưởng vụ Giáo dục nói về cách thẩm định SGK của GS Hồ Ngọc Đại

PGS Nguyễn Kế Hào: Tôi từ chức vụ trưởng vì bất đồng quan điểm làm SGK

PGS Nguyễn Kế Hào: Tôi từ chức vụ trưởng vì bất đồng quan điểm làm SGK

Thẩm định sách giáo khoa: Cần căn cứ chuẩn tối thiểu chương trình mới

Thẩm định sách giáo khoa: Cần căn cứ chuẩn tối thiểu chương trình mới

Sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: 'Công trình phủ sóng cả nước, không hiểu sao Bộ GD&ĐT vẫn coi thường'

Sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: 'Công trình phủ sóng cả nước, không hiểu sao Bộ GD&ĐT vẫn coi thường'

PGS Nguyễn Kế Hào: Khó hiểu vì sách công nghệ giáo dục bị loại

PGS Nguyễn Kế Hào: Khó hiểu vì sách công nghệ giáo dục bị loại

Bộ GD&ĐT: Phản hồi về sách giáo khoa của GS. Hồ Ngọc Đại bị loại

Bộ GD&ĐT: Phản hồi về sách giáo khoa của GS. Hồ Ngọc Đại bị loại

Sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: 'Phản hồi của Bộ GD&ĐT chưa thỏa đáng, lạnh lùng, vô cảm'

Sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: 'Phản hồi của Bộ GD&ĐT chưa thỏa đáng, lạnh lùng, vô cảm'

Bộ GD&ĐT phản hồi kiến nghị về việc sách giáo khoa của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

Bộ GD&ĐT phản hồi kiến nghị về việc sách giáo khoa của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

Bộ GD&ĐT trả lời kết quả thẩm định SGK lớp 1-CNGD của GS Hồ Ngọc Đại

Bộ GD&ĐT trả lời kết quả thẩm định SGK lớp 1-CNGD của GS Hồ Ngọc Đại

'Công văn trả lời của Bộ GD&ĐT về sách của GS Đại chưa thỏa đáng'

'Công văn trả lời của Bộ GD&ĐT về sách của GS Đại chưa thỏa đáng'

'Điều chỉnh thông tư dễ hơn sửa sách Công nghệ Giáo dục'

'Điều chỉnh thông tư dễ hơn sửa sách Công nghệ Giáo dục'

Bộ GD&ĐT: Sách giáo khoa công nghệ giáo dục có thể tiếp tục hoàn thiện và đề nghị thẩm định lại theo quy định

Bộ GD&ĐT: Sách giáo khoa công nghệ giáo dục có thể tiếp tục hoàn thiện và đề nghị thẩm định lại theo quy định

Tranh cãi quanh việc thẩm định sách giáo khoa công nghệ lớp 1

Tranh cãi quanh việc thẩm định sách giáo khoa công nghệ lớp 1

Kiến nghị về SGK của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: Bộ GD&ĐT nói gì?

Kiến nghị về SGK của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: Bộ GD&ĐT nói gì?

Bộ GD-ĐT trả lời như thế nào về ý kiến của PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào?

Bộ GD-ĐT trả lời như thế nào về ý kiến của PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi về sách của GS Hồ Ngọc Đại

Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi về sách của GS Hồ Ngọc Đại

Bộ GD& ĐT: Sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại có thể tiếp tục hoàn thiện để thẩm định lại

Bộ GD& ĐT: Sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại có thể tiếp tục hoàn thiện để thẩm định lại

Trung tâm của giáo sư Hồ Ngọc Đại kiến nghị khi sách bị loại: Bộ GD&ĐT phản hồi thế nào?

Trung tâm của giáo sư Hồ Ngọc Đại kiến nghị khi sách bị loại: Bộ GD&ĐT phản hồi thế nào?

Trung tâm Công nghệ kiến nghị việc sách bị loại, Bộ Giáo dục nói gì?

Trung tâm Công nghệ kiến nghị việc sách bị loại, Bộ Giáo dục nói gì?

Bộ Giáo dục: 'GS Hồ Ngọc Đại có thể đề nghị thẩm định lại sách'

Bộ Giáo dục: 'GS Hồ Ngọc Đại có thể đề nghị thẩm định lại sách'

Bộ GD&ĐT phản hồi về kiến nghị sách Công nghệ của GS Hồ Ngọc Đại

Bộ GD&ĐT phản hồi về kiến nghị sách Công nghệ của GS Hồ Ngọc Đại

Bộ GD&ĐT phản hồi kiến nghị về việc SGK của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

Bộ GD&ĐT phản hồi kiến nghị về việc SGK của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

Bộ GD&ĐT phản hồi về kiến nghị sách Công nghệ của GS Hồ Ngọc Đại

'Thẩm định SGK vẫn trên văn bản, trong phòng họp'

'Thẩm định SGK vẫn trên văn bản, trong phòng họp'

'Sách giáo khoa công nghệ giáo dục của GS. Hồ Ngọc Đại cần đánh giá theo cơ chế khác'

'Sách giáo khoa công nghệ giáo dục của GS. Hồ Ngọc Đại cần đánh giá theo cơ chế khác'

GS Hồ Ngọc Đại: 'Việc ai người đó làm'

GS Hồ Ngọc Đại: 'Việc ai người đó làm'

GS Hồ Ngọc Đại: 'Việc của tôi đã xong, giờ là của xã hội'

GS Hồ Ngọc Đại: 'Việc của tôi đã xong, giờ là của xã hội'

Kiến nghị Thủ tướng việc sách công nghệ giáo dục bị loại khi thẩm định

Kiến nghị Thủ tướng việc sách công nghệ giáo dục bị loại khi thẩm định

GS Hồ Ngọc Đại nói gì khi sách giáo khoa bị loại ngay từ vòng thẩm định

GS Hồ Ngọc Đại nói gì khi sách giáo khoa bị loại ngay từ vòng thẩm định

Sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: Trung tâm Công nghệ giáo dục kiến nghị lên Thủ tướng

Sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: Trung tâm Công nghệ giáo dục kiến nghị lên Thủ tướng

Trung tâm của GS Hồ Ngọc Đại kiến nghị lên Thủ tướng vì sách bị loại

Trung tâm của GS Hồ Ngọc Đại kiến nghị lên Thủ tướng vì sách bị loại

Kiến nghị việc 'loại' sách của GS Hồ Ngọc Đại lên Thủ tướng

Kiến nghị việc 'loại' sách của GS Hồ Ngọc Đại lên Thủ tướng

Loại sách công nghệ giáo dục: Hội đồng thẩm định đi ngược tinh thần đổi mới?

Loại sách công nghệ giáo dục: Hội đồng thẩm định đi ngược tinh thần đổi mới?

'Thẩm định sách giáo khoa còn tư biện, kinh nghiệm và xa rời thực tế'

'Thẩm định sách giáo khoa còn tư biện, kinh nghiệm và xa rời thực tế'

Thẩm định SGK mới: Có cần thêm kênh lấy ý kiến giáo viên?

Thẩm định SGK mới: Có cần thêm kênh lấy ý kiến giáo viên?

Nhiều cán bộ, nguyên cán bộ của Bộ GD&ĐT được khen thưởng cấp nhà nước

Nhiều cán bộ, nguyên cán bộ của Bộ GD&ĐT được khen thưởng cấp nhà nước