Hãy xứng đáng với các anh hùng liệt sĩ

Hãy xứng đáng với các anh hùng liệt sĩ

Dối trá, gian manh, độc ác... cũng chỉ vì tiền

Dối trá, gian manh, độc ác... cũng chỉ vì tiền

Nguồn tài sản khổng lồ của Nhà nước thất thoát do đâu?

Nguồn tài sản khổng lồ của Nhà nước thất thoát do đâu?

Đất nước sẽ ra sao khi vẫn còn nhiều thanh niên sống vô cảm?

Đất nước sẽ ra sao khi vẫn còn nhiều thanh niên sống vô cảm?

Người yêu nước phải luôn tỉnh táo và hành động có trách nhiệm với Quốc gia

Người yêu nước phải luôn tỉnh táo và hành động có trách nhiệm với Quốc gia

Hãy nghĩ cho dân, đừng lo áp lực, quá tải cho cơ quan nhà nước!

Hãy nghĩ cho dân, đừng lo áp lực, quá tải cho cơ quan nhà nước!

'Có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang' (*)

'Có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang' (*)

Người dân đang phải gánh nhiều thuế, phí lắm rồi!

Người dân đang phải gánh nhiều thuế, phí lắm rồi!