Xuất quân lên đường làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ tại Lào và Campuchia

Xuất quân lên đường làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ tại Lào và Campuchia

Nhiều công trình thủy lợi xuống cấp nhưng thiếu kinh phí sửa chữa

Nhiều công trình thủy lợi xuống cấp nhưng thiếu kinh phí sửa chữa

Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND mới

Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND mới

Thứ trưởng Bộ Khoa học làm Phó bí thư Phú Yên

Thứ trưởng Bộ Khoa học làm Phó bí thư Phú Yên

Thủ tướng ký quyết định miễn nhiệm Phó Chủ tịch Kon Tum

Thủ tướng ký quyết định miễn nhiệm Phó Chủ tịch Kon Tum

Kom Tum có Phó Chủ tịch mới

Kom Tum có Phó Chủ tịch mới

Tỉnh Kom Tum có Phó Chủ tịch mới

Tỉnh Kom Tum có Phó Chủ tịch mới

Kom Tum có Phó Chủ tịch mới

Kom Tum có Phó Chủ tịch mới

Kon Tum có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Kon Tum có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum

Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum

Kom Tum có Phó Chủ tịch mới

Kom Tum có Phó Chủ tịch mới

Kom Tum có Phó Chủ tịch mới

Bà Lâm Thị Sang được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Bà Lâm Thị Sang được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu