Tránh phát triển sản phẩm OCOP Hà Tĩnh theo kiểu phong trào

Tránh phát triển sản phẩm OCOP Hà Tĩnh theo kiểu phong trào

Cần nhìn nhận rõ, hết sức khách quan các sản phẩm thực sự được xây dựng từ chương trình OCOP tại Hà Tĩnh,...
Giúp phụ nữ Hà Tĩnh khởi nghiệp, xây dựng cuộc sống an toàn

Giúp phụ nữ Hà Tĩnh khởi nghiệp, xây dựng cuộc sống an toàn

Nâng tầm sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Nâng tầm sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Ra mắt mô hình hội quán sản xuất dưa an toàn đầu tiên ở Hà Tĩnh

Ra mắt mô hình hội quán sản xuất dưa an toàn đầu tiên ở Hà Tĩnh

Bí thư Thị ủy Sa Pa làm Giám đốc Sở GTVT - Xây dựng tỉnh Lào Cai

Bí thư Thị ủy Sa Pa làm Giám đốc Sở GTVT - Xây dựng tỉnh Lào Cai

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 tỉnh, thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 tỉnh, thành

Nhân sự, lãnh đạo mới tại Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TP.HCM

Nhân sự, lãnh đạo mới tại Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TP.HCM

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 tỉnh, thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 tỉnh, thành

Tuyệt đối không vì cái lợi trước mắt mà đánh mất giá trị sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Tuyệt đối không vì cái lợi trước mắt mà đánh mất giá trị sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Hà Tĩnh bổ nhiệm Phó Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Hà Tĩnh bổ nhiệm Phó Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Hà Tĩnh sẽ rà soát, xử lý các hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả

Hà Tĩnh sẽ rà soát, xử lý các hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả