Giữ vững 'mạch máu' thông tin cơ động

Giữ vững 'mạch máu' thông tin cơ động

TP Hồ Chí Minh bổ nhiệm nhân sự một số đơn vị

TP Hồ Chí Minh bổ nhiệm nhân sự một số đơn vị

Nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM, Hòa Bình và Bắc Giang

Nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM, Hòa Bình và Bắc Giang

Kiện toàn nhân sự TP Hồ Chí Minh và 3 tỉnh

Kiện toàn nhân sự TP Hồ Chí Minh và 3 tỉnh

Kiện toàn nhân sự 5 tỉnh thành

Kiện toàn nhân sự 5 tỉnh thành

TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo

TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo

TP.HCM bổ nhiệm, điều động hàng loạt cán bộ

UBND TP HCM tiếp tục điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Ông Hoàng Tâm Hòa làm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành