Thầy giáo ước mơ định danh thương hiệu kiến trúc sư Việt trên bản đồ toàn cầu

Thầy giáo ước mơ định danh thương hiệu kiến trúc sư Việt trên bản đồ toàn cầu

ThS.KTS Phạm Trung Hiếu có duyên với nhiều giải thưởng từ cấp quốc gia đến quốc tế tại nhiều cuộc thi kiến...
Tài trợ lập quy hoạch Khu Hòa Bình - Đà Lạt và khoảng trống pháp luật

Tài trợ lập quy hoạch Khu Hòa Bình - Đà Lạt và khoảng trống pháp luật

Phát triển dự án xanh: Tạo lập giá trị bền vững cho đô thị

Phát triển dự án xanh: Tạo lập giá trị bền vững cho đô thị

Quy chuẩn kỹ thuật nhà chung cư: Nhiều điểm chưa phù hợp

Quy chuẩn kỹ thuật nhà chung cư: Nhiều điểm chưa phù hợp

Giải bài toán kết nối hạ tầng trong quy hoạch đô thị

Giải bài toán kết nối hạ tầng trong quy hoạch đô thị

Xây dựng đô thị vệ tinh để giãn dân nội đô Hà Nội: Cả 5 đô thị vệ tinh gần như bất động

Xây dựng đô thị vệ tinh để giãn dân nội đô Hà Nội: Cả 5 đô thị vệ tinh gần như bất động

Thực thi Luật Thủ đô đã đủ nghiêm?

Thực thi Luật Thủ đô đã đủ nghiêm?

Giải pháp tổng thể mới giúp Sài Gòn giảm ngập

Giải pháp tổng thể mới giúp Sài Gòn giảm ngập

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia phải gắn chặt với chiến lược đô thị hóa

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia phải gắn chặt với chiến lược đô thị hóa

Việt Nam cần phát triển năng lượng tái tạo, nhưng...

Việt Nam cần phát triển năng lượng tái tạo, nhưng...

Làm thế nào để hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế?

Làm thế nào để hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế?